Südpack pomaga Ukrainie

Südpack pomaga Ukrainie

Cierpienie ludzi na Ukrainie porusza wielu przedsiębiorców. Aby ulżyć cierpieniom poszkodowanym w strefach działań wojennych, firma Südpack przekazała kwotę 20 000 euro Niemieckiemu Czerwonemu Krzyżowi (DRK). Pieniądze zostaną wykorzystane w „Bargeldhilfeprojekt” (projekt darowizny pieniężnej) na bezpośrednie wsparcie potrzeb mieszkańców kraju oraz uchodźców.

Od 2017 roku realizowany jest projekt pomocowy, w ramach którego Niemiecki Czerwony Krzyż (DRK) aktywnie wspiera swoją siostrzaną organizację na Ukrainie - URK - nie tylko na miejscu, ale także i w szczególności, darowiznami finansowymi. Od początku wojny środki i projekty dla ludności cywilnej zostały znacznie zwiększone. Ponieważ walki stają się z dnia na dzień coraz bardziej brutalne, a kryzys humanitarny znacznie się pogłębia.

Carolin Grimbacher, dyrektor zarządzający firmy potwierdza: - Obecny kryzys polityczny, gospodarczy i społeczny sprawia, że ​​ważniejsze niż kiedykolwiek dla nas wszystkich jest refleksja nad naszymi tradycyjnymi wartościami i wspólna praca nad opracowywaniem strategii i rozwiązań dla współczesne wyzwania naszych czasów. Jako firma rodzinna jesteśmy zawsze świadomi naszej odpowiedzialności społecznej, ekologicznej, a także ekonomicznej - i działamy zgodnie z nią.

sudpack-ochsenhausen

Czytaj więcej:
Folia 385

Reportaże

Forum