Südpack z nową halą produkcyjną w Kłobucku

Südpack z nową halą produkcyjną w Kłobucku
Od blisko roku firma Südpack Kłobuck (dawniej Bahpol) jest częścią przedsiębiorstwa Südpack Verpackungen GmbH & Co KG. W chwili obecnej specjaliści w zakresie uszlachetniania produktów foliowych zajęci są dalszą rozbudową nowej lokalizacji w Polsce. W ubiegłym tygodniu Johannes Remmele, dyrektor grupy Südpack, przekazał do użytku nową halę produkcyjną, która w nadchodzących miesiącach umożliwi znaczne rozszerzenie zdolności produkcyjnych Südpack Kłobuck.

Inwestycja wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa Südpack na atrakcyjnym rynku wschodnioeuropejskim. Podczas uroczystości przekazania hali do użytku - w której uczestniczyli także Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego Maciej Biernacki oraz Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski - dyrektor firmy ze szczególną satysfakcją przypomniał szybką i wyjątkowo owocną integrację polskiego zakładu w ramach grupy przedsiębiorstw Südpack. Współpraca zakładu w Kłobucku z centralą w Ochsenhausen przebiega bez przeszkód i tworzy już dzisiaj prawdziwą kronikę sukcesu obu stron.

- Dzięki szczególnej ekspertyzie w zakresie fleksodruku i technologii uszlachetniania folii firma Südpack Kłobuck już po upływie roku jest ważnym filarem działalności Südpack, co znajduje także odzwierciedlenie w ponadprzeciętnym wzroście obrotów - powiedział Remmele. - Rodzina Remmele/Grimbacher, właścicieli przedsiębiorstwa, pragnie serdecznie podziękować dyrekcji oraz wszystkim pracownikom Südpack Kłobuck za pomyślny przebieg fazy przekształceń zakładu i jego rozbudowy w minionym roku oraz za dotąd przejęte zadania. Przed nami stoją dalsze wyzwania: Rynek wschodnioeuropejski ma dla przedsiębiorstwa Südpack duże znaczenie, a dzięki zakładowi w Kłobucku możemy lokalnie zapewnić sprawną obsługę tego rynku. Także z tego względu będziemy nadal inwestować w rozwój naszych zdolności produkcyjnych. Nowa hala produkcyjna jest pierwszym ważnym krokiem na tej drodze.

Nowy obiekt o powierzchni 1000 m kw., położony w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego zakładu, oferuje dostateczną przestrzeń dla zwiększenia zdolności produkcyjnych. W najbliższych dniach uruchomione zostaną nowe maszyny (drukarka, laminarka i dwie bobiniarki).

- Nowa hala spełnia wszystkie wymagania warunkujące nowoczesną, efektywną produkcję - mówi Achim Herter, dyrektor Südpack Kłobuck. - Tym samym możemy zaoferować naszym klientom lepsze usługi po atrakcyjnych cenach dla ugruntowania naszej pozycji rynkowej w przyszłości.

Sudpack


Rozwój zakładu w Kłobucku kształtował się w minionych dwunastu miesiącach bardzo pozytywnie, o czym może świadczyć rosnąca liczba pracowników. Od chwili przejęcia zakładu przez Südpack utworzono około 20 nowych miejsc pracy w uzupełnieniu do dotychczasowych 100. Z tego względu, równolegle do rozwoju zdolności produkcyjnych, Südpack inwestuje w szkolenie dotychczasowej załogi, a także wspiera edukację utalentowanej młodzieży, między innymi poprzez współpracę ze szkołami w Kłobucku i Częstochowie.

Centrala firmy Südpack-Verpackungsgruppe ma swoją siedzibę w miejscowości Ochsenhausen, w Badenii-Wirtembergii. Przedsiębiorstwo rodzinne założone w 1964 roku przez Alfreda Remmele dysponuje 35 oddziałami dystrybucyjnymi i lokalizacjami produkcyjnymi w Niemczech, Francji, Polsce i Szwajcarii. Głównymi produktami przedsiębiorstwa są folie górne, folie twarde i miękkie oraz woreczki foliowe. Metody nadruku obejmują druk fleksograficzny, rotograwiurowy oraz druk cyfrowy. Südpack Medica, przedsiębiorstwo należące do grupy Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG, produkuje w warunkach pomieszczeń czystych opakowania dla branży medycznej. Łącznie grupa Südpack zatrudnia blisko 1200 pracowników, przy poziomie obrotów ponad 350 milionów euro w 2015 roku.

Czytaj więcej: Opakowania 1108