Sukces publicznej emisji obligacji PCC Rokita

Sukces publicznej emisji obligacji… Spółka PCC Rokita z sukcesem zakończyła kolejną publiczną emisję obligacji w ramach trzeciego Programu Emisji Obligacji. Z emisji papierów serii CA spółka pozyskała 20 mln zł. Obligacje zostały przydzielone inwestorom 25 czerwca br.

Zapisy trwały od 16 do 23 czerwca br., a przyjmował je - podobnie jak przy wszystkich poprzednich emisjach PCC Rokita - Dom Maklerski BDM. Oferta obejmowała 200 tys. sztuk pięcioletnich papierów o stałym kuponie, oprocentowanych 5 proc. w skali roku. Minimalny zapis był równy wartości nominalnej jednej obligacji i wynosił 100 zł.

Popyt na obligacje PCC Rokita kolejny raz zdecydowanie przewyższył liczbę oferowanych papierów. Inwestorzy złożyli w sumie 397 zapisów na 262 638 obligacji.

- To już ósma emisja obligacji PCC Rokita, którą wspólnie przeprowadziliśmy – mówi Tomasz Lalik, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM. - Każda z nich zrealizowana została z sukcesem i znaczącą redukcją. Inwestorzy doceniają spółkę przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. To duży, stabilny podmiot z historią na rynku kapitałowym, a jednocześnie prekursor jeśli chodzi o cykliczne wychodzenie z ofertą do inwestorów indywidualnych.

- Od 4 lat intensywnie pracujemy na sukces na rynku kapitałowym - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Utrzymujemy stały dialog z inwestorami nie tylko realizując otwartą politykę komunikacyjną, ale także cyklicznie się z nimi spotykając, np. na Dniu Inwestora Indywidualnego organizowanym co roku na terenie naszych zakładów.

Zgodnie z zapowiedzią, obligacje nowej emisji w pierwszej kolejności zostały przydzielone inwestorom, którym 18 grudnia 2012 r. przydzielono obligacje serii AB. W ramach tego przywileju przydzielona została ponad połowa obligacji nowej emisji. Następnie obligacje zostały przydzielone pozostałym inwestorom. W tym przypadku została zastosowana proporcjonalna redukcja, która wyniosła 42,11 proc.

- Mechanizm pierwszeństwa dla obecnych inwestorów zastosowaliśmy już po raz kolejny - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - W ten sposób chcemy stworzyć naszym inwestorom stały dostęp do sprawdzonych inwestycji. Po zakończeniu kolejnej emisji mogę potwierdzić, że mechanizm ten nam się sprawdza – zbudowaliśmy już grono inwestorów, którzy dobrze nas znają, ufają nam i cyklicznie biorą udział w ofertach naszych obligacji. Cieszy nas pozytywna odpowiedź inwestorów mimo niełatwego obecnie rynku papierów dłużnych. Utrzymujące się duże zainteresowanie obligacjami PCC Rokita postrzegamy jako efekt naszej konsekwentnej, codziennej pracy, w tym nad budowaniem trwałych relacji z inwestorami.

Zarząd spółki chce, aby obligacje serii CA sprawnie trafiły do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowane są tam wszystkie poprzednio wyemitowane serie obligacji PCC Rokita (za wyjątkiem trzech już wykupionych serii).

Czytaj więcej:

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4