Sukces restrukturyzacji producenta kauczuków

Sukces restrukturyzacji producenta kauczuków
W 2013 roku wydawało się, że niemiecki koncern Lanxess czeka poważna zapaść z uwagi na trudną sytuację rynkową. Podjęto wówczas szereg trudnych decyzji, włącznie ze zmianą zarządu oraz redukcją zatrudnienia, dzięki czemu po 18 miesiącach widać pozytywne efekty polityki zaciskania pasa, a oszczędności w firmie na koniec 2015 roku mają osiągnąć 150 mln euro.

Program restrukturyzacji jest podzielony na trzy fazy, z których każda dotyczy innego obszaru funkcjonowania organizacji.

Pierwsza faza objęła reorganizację struktury i administracji spółki. W ramach tej fazy zmniejszono liczbę jednostek biznesowych z 14 do 10, łącząc je lub nadając im nowe funkcje; zredukowano również liczbę działów usługowych z 16 do 12. Konsekwencją tego była globalna redukcja zatrudnienia, której poddano ok. 1000 stanowisk. Działania podjęte w ramach pierwszej fazy, które zakończą się wraz z końcem 2015 roku, mają przynieść 150 mln euro oszczędności rocznie.

W ramach drugiej fazy, która będzie kontynuowana w kolejnych latach, spółka dokładnie przeanalizuje łańcuch produkcji i zaopatrzenia. W sumie w tym etapie Grupa oczekuje dodatkowych rocznych oszczędności w wysokości 150 mln euro. Oszczędności te będą stopniowo zwiększały się w kolejnych latach. Pełny potencjał oszczędności zostanie osiągnięty do 2019 roku.

Podjęte środki mają zapewnić wzrost konkurencyjności operacyjnej koncernu. Około 50 zakładów produkcyjnych zostanie poddanych analizie. Oczekuje się, że ok. 100 mln euro z całkowitej kwoty planowanych oszczędności będzie wynikiem wprowadzenia kompleksowego pakietu usprawnień procesowych w zakładach produkcyjnych, które pozwolą - oprócz zapewnienia innych korzyści - na zmniejszenie zużycia energii i surowców oraz optymalizację procesów utrzymania ruchu.

Dostosowanie zdolności produkcyjnych i działania na rzecz poprawy wydajności w zakładach produkcji kauczuków w Ameryce Łacińskiej i Francji przyczynią się w sumie do oszczędności sięgających 30 mln euro. Reorganizacja sieci produkcji kauczuku EPDM (niemiecki zakład w Marl produkujący EPDM przeznaczony został do zamknięcia na koniec Q1 2016) oraz NdPBR, zaowocuje dalszymi oszczędnościami w wysokości 20 mln euro rocznie.

We wrześniu 2015 roku koncern Lanxess zakończył trzeci etap restrukturyzacji wraz z ogłoszeniem planu ustanowienia wraz z Saudi Aramco spółki joint venture działającej w branży kauczuków syntetycznych.

Lanxess oraz Aramco Overseas Company (podmiot zależny koncernu Saudi Aramco) będą posiadać po 50 proc. udziałów w spółce joint venture. Koncern Saudi Aramco zapłaci ok. 1,2 mld euro w gotówce za swój 50-procentowy udział w spółce. Wkład koncern Lanxess we wspólne przedsięwzięcie obejmuje jednostki związane z produkcją kauczuków syntetycznych. Jednocześnie Saudi Aramco zapewni spółce joint venture dostęp do strategicznych surowców po konkurencyjnych cenach w perspektywie średnioterminowej. Spółka joint venture jest wspólnym przedsięwzięciem największego na świecie producenta kauczuków syntetycznych oraz największego na świecie producenta ropy i energii, które ma na celu utworzenie długoterminowego partnerstwa strategicznego.

Czytaj więcej: Guma, kauczuk 161

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A