Suwary potwierdzają perspektywiczność rynku PET w Polsce

Suwary potwierdzają perspektywiczność rynku PET w Polsce
Szacowany na miliardy sztuk rocznie polski rynek butelek PET jest wciąż perspektywiczny i będzie wzrastać. Potwierdziła to kilka dni temu spółka Suwary, informując o swoim zaangażowaniu w tym sektorze działalności.

Rynek butelek PET rozwija się od 20 lat. W tym czasie ich światowa produkcja wzrosła niemal siedmiokrotnie. Towarzyszyły temu istotne zmiany technologiczne, które umożliwiły unowocześnienie i znaczne przyspieszenie produkcji oraz dwukrotne zmniejszenie masy przeciętnego jednostkowego opakowania.

Zdaniem analityków PIRA, udział tego typu opakowań w rynku światowym będzie sukcesywnie rósł i osiągnie w 2014 r. wartość 137,5 mld dolarów. Na Polskę przypadają ok. 2 proc. z tego tortu. Rynek opakowań PET rośnie w naszym kraju średnio o 5 proc. rocznie, natomiast rynek specjalnych opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych wzrasta nad Wisłą o ponad 10 proc. rocznie. Dynamika ta powinna utrzymać się w ciągu najbliższych pięciu lat.

Suwary potwierdzają perspektywiczność rynku PET w Polsce


Obecnie, dzięki spełnianiu coraz bardziej restrykcyjnych norm, butelki PET znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających segmentach rynku opakowań: butelki na mleko i jego przetwory, a także soki i napoje bez konserwantów o wydłużonym okresie ważności. Obecnie na rynku polskim około 30 proc. opakowań stosowanych w przemyśle mleczarskim oraz do produkcji soków jest wykonanych z PET, natomiast tylko około 10 proc. w branży piwnej, gotowych produktów. Udział specjalnych opakowań PET w najbliższych latach powinien znacząco wzrosnąć.

Potwierdza to fakt gwałtownie podnoszącego się zapotrzebowania na preformy PET na polskim rynku. Z preform jak wiadomo powstają opakowania. Obecnie to zapotrzebowanie wynosi ponad 5 mld sztuk rocznie. Jeszcze pięć lat temu było to 3,8 mld. Roczny wzrost to ok. 300 mln sztuk preform.

Wydawać by się mogło, że beneficjantami takiego stanu rzeczy mogą być m.in. producenci oraz dystrybutorzy granulatu PET. Jednak nie do końca tak jest. Od lat wyraźnym trendem w branży PET jest zmniejszanie masy opakowań.

Dla potwierdzenia tego jeszcze w 1993 r. średnia masa 1,5 l opakowania wynosiła 49 gram. W 1999 r. było to już 41 gram, a obecnie średni ciężar takiej butelki PET to już tylko 29 gram. Inny negatywny czynnik działający niesprzyjająco na rynek producentów granulatu PET to recykling, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której na skutek przerobu z raz już użytego tworzywa można produkować kolejne opakowania. W Europie poziom takiego odzysku osiąga 15 proc. W Polsce jest to wciąż relatywnie niewiele, bo tylko 5 proc., ale przesądzonym wydaje się, że udział odzysku będzie w kolejnych latach wzrastał.

Na pewno jednak rynek PET jest perspektywiczny. Świadczy o tym choćby fakt mocnego wejścia na niego giełdowej spółki Suwary, która kilka dni temu przejęła liczącego się krajowego producenta opakowań PET, firmę Unipet. - Planujemy dynamicznie rozwijać produkcję butelek PET i wykorzystać rosnący trend ich sprzedaży w takich sektorach rynku jak przetwórstwo mleczne, sprzedaż soków i napojów bez konserwantów, przypraw, piwa, chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów toaletowych – tłumaczy Walter Kuskowski, prezes zarządu Suwary. - Zakładamy, że w ciągu najbliższych dwóch lat, wykorzystując pozytywne tendencje oraz rozwijając dalej nasze zdolności produkcyjne, potroimy naszą dotychczasową sprzedaż butelek PET.