Świat opakowań spotka się w Düsseldorfie

Rynek opakowań wciąż rośnie

W czasie konferencji zaprezentowano szereg danych dotyczących rynku opakowaniowego, które świadczą o stale rosnącym potencjale branży - zgodnie z szacunkami w roku 2013 wydatki na opakowane napoje i żywność sięgną 2,72 bln euro, a brytyjski instytut badania rynku Euromonitor zakłada, że suma ta do roku 2017 zwiększy się o 25 procent. Rośnie także międzynarodowy popyt na maszyny dla przemysłu spożywczego i maszyny pakujące - w 2012 roku wolumen rynku światowego sięgnął 33 mld euro, o 8 proc. więcej niż w roku 2011.

Przemysł opakowaniowy jest znaczącym czynnikiem międzynarodowej gospodarki. Zgodnie z szacunkami światowy handel w 2012 roku osiągnął wolumen ponad 500 mld euro - szacuje się, że w 2013 roku na całym świecie sprzedane zostanie 4,1 biliona opakowań. Przemysł spożywczy jest największym odbiorcą opakowań w świecie. Przypada na niego ponad 45 procent wszystkich sprzedanych opakowań. Kolejne 26 procent odbiera przemysł napojów. Wśród materiałów opakowaniowych najpopularniejsze są tworzywa sztuczne, z których wytwarza się ok. 70 proc. wszystkich opakowań.

Megatrendy w branży opakowań

Oprócz prezentacji możliwości targowych oraz najnowszych danych z rynku Thomas Dohse nakreślił sytuację na światowym rynku opakowań. Jak zauważył prelegent, na rynku opakowań można wyróżnić obecnie pewne aktualne megatrendy - efektywne wykorzystywanie zasobów, bezpieczeństwo i elastyczność.

Wobec ograniczonej ilości surowców na świecie oraz rosnących kosztów energii, poprawa bilansu energetycznego i efektywność surowcowa są kluczowymi czynnikami wpływającymi na kondycje branży. Ponadto odpowiedzialne postępowanie z zasobami daje przedsiębiorstwom w coraz większym stopniu przewagę konkurencyjną, gdyż coraz więcej konsumentów na całym świecie kieruje się kryteriami ekologicznymi i może wystąpić przeciwko jakiejś marce. W budowaniu tej efektywności ogromną rolę odgrywają specjalne konstrukcje maszyn.

Wytwarzanie produktów w sposób bezpieczny i higieniczny jest drugim z kluczowych megatrendów w branży. Jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa produkcji jest konstruowanie maszyn i urządzeń w sposób higieniczny. Każdy element instalacji musi być zbudowany tak, aby nie mogły się w nim gromadzić resztki produktów, brud i mikroorganizmy i aby można go było łatwo umyć. Ponadto pracuje się nad możliwością prześledzenia drogi produktu aż do źródła. Dzięki bardzo sprawnym systemom Track&Trace, jak np. RFID lub kodom kreskowym 2D (DataMatrix) można prześledzić drogę produktu przez cały łańcuch dystrybucyjny.

Elastyczność konieczna jest szczególnie w procesie pakowania, aby sprostać wymaganiom rynku pod względem wielkości opakowań - małych jednoporcjowych lub dużych rodzinnych. To wszystko musi być możliwe na jednej maszynie. Dla urządzeń technicznych oznacza to, że muszą się one dać łatwo i szybko przestawić i dopasować. Jeżeli stosowane mają być nowe dodatki, to może to oznaczać konieczność zmiany procesu przetwarzania. Przy komponowaniu nowych produktów ważna jest możliwość szybkiego przestawienia produkcji. Automatyczne zarządzanie recepturami pozwala na szybkie dopasowanie instalacji do zmiennych potrzeb.