Światłowody z wykorzystaniem tworzyw sztucznych

Światłowody z wykorzystaniem tworzyw sztucznych
Interesujące wykorzystanie zalet przynoszonych przez branżę tworzyw sztucznych. Europejscy badacze pracują nad nową technologią światłowodów z tworzywa sztucznego. Mają być one stosowane w informatyce optycznej, ultraszerokopasmowych lokalnych sieciach szerokopasmowych i w nowych czujnikach.

Prace nad nową technologią światłowodów są finansowane z unijnych środków w ramach projektu Polycom - Światłowody z tworzywa sztucznego z osadzonymi aktywnymi polimerami do transmisji danych. Projekt został wsparty kwotą 1,55 mln euro.
Światłowody z tworzywa sztucznego (POF) do transmisji danych są znane jako "konsumencka" wersja szklanych światłowodów i wykorzystywane w dalekosiężnych globalnych, szkieletowych sieciach telekomunikacyjnych. Wyjątkowość elastycznych włókien z tworzywa sztucznego, produkowanych z polimetakrylanu metylu, których średnica rdzenia wynosi 1 mm, polega na tym, że koszty produkcji są niskie, montaż jest prosty i bezproblemowy, a zapewniana przez nie transmisja światła jest bezpieczniejsza i łatwiejsza do utrzymania niż wersji na podczerwień. Minusem jest ograniczenie ich zastosowań do krótkich odległości i niska prędkość transmisji danych.

- Zakres zastosowań światłowowodów z tworzywa sztucznego i technologii optycznej, która leży u ich podstaw jest rozległy, a ich dalszy rozwój może przynieść w nadchodzących latach korzyści szerokiemu wachlarzowi sektorów - powiedział Guglielmo Lanzani z Politechniki Mediolańskiej we Włoszech, koordynator projektu Polycom.

Konsorcjum Polycom, w skład którego wchodzi sześciu partnerów z Niemiec, Portugalii, Wlk. Brytanii i Włoch, udało się po raz pierwszy opracować w pełni optyczny, bardzo szybki przełącznik do sieci POF. To przełomowe osiągnięcie podsyci zapotrzebowanie sektora naukowego i przemysłowego na szybką, optyczną transmisję danych. Partnerzy projektu przetestowali technikę za pomocą dwóch wiązek lasera o pojedynczym impulsie w specjalnym światłowodzie z tworzywa sztucznego. Fizyczne właściwości tworzywowego światłowodu zostały zmienione chemiczne, czyli domieszkowane, za pomocą fotoaktywnych polimerów, aby zmodyfikować transmisję fotonów.

Zdaniem naukowców jeden impuls światła może zostać wykorzystany do zniesienia drugiego, ponieważ nałożyli impulsy świetlne w przestrzeni i czasie. Końcowy wynik był taki, że byli w stanie przełączyć go ze stanu włączonego na wyłączony i przesyłać sygnał. Ponadto anulowanie światła było odwracalne w zaledwie kilkaset femtosekund (jedna femtosekunda odpowiada jednej miliardowej jednej milionowej sekundy) dzięki domieszkowaniu określonych właściwości POF. To zaś zwiększy nie tylko szybkość transmisji danych w sieciach światłowodów z tworzyw sztucznych, ale mogłoby również zostać wykorzystane do multipleksowania czasowego, aby zwiększyć szerokość pasma sieci optycznych poza to, co jest obecnie możliwe w ramach zwielokrotniania z podziałem długości fali.

Czytaj więcej: Ciekawostki 76 Innowacje 302