Światowy rynek polietylenu niskiej gęstości

Światowy rynek polietylenu…
W najnowszym raporcie eksperci agencji Ceresana wzięli pod lupę światowy rynek polietylenu niskiej gęstości (LDPE), tj. polietylenu, którego gęstość wynosi 0,91-0,94 g/cm sześc. Wartość rynku tworzywa używanego głównie do produkcji opakowań wyniosła w ub.r. 33 mld dol., a analitycy spodziewają się, iż do 2021 roku sprzedaż na rynku globalnym będzie rosła w tempie 1,5 proc. rocznie.

Największy potencjał wzrostu eksperci widzą w Azji i na Bliskim Wschodzie. W 2013 roku na terenie Azji przetworzono ok. 7,1 mln ton LDPE, z czego 58 proc. trafiło do odbiorców chińskich. Nie powinno być niespodzianką, że na terenie Azji rynek LDPE najszybciej będzie rósł w właśnie Chinach i Indiach.

Tymczasem rynek LDPE w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej jest już w znacznej mierze nasycony i eksperci nie spodziewają się znaczącego wzrostu w najbliższych latach. Ponadto w Europie Zachodniej prawdopodobny jest spadek produkcji LDPE ze względu na zamykanie dotychczasowych fabryk i brak planów inwestycyjnych w tym zakresie.

Z kolei w innych regionach świata spodziewany jest szybki wzrost mocy produkcyjnych. Na Bliskim Wschodzie na przykład produkcja LDPE będzie rosła w tempie 5 proc. rocznie, jako wynik wielkich inwestycji petrochemicznych, które mają być sfinalizowane w nadchodzących latach. Owe projekty są często efektem współpracy lokalnych przedsiębiorstw z wielkimi globalnymi koncernami. Także w Ameryce Północnej i Azji planuje się zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie LDPE.

Polietylen niskiej gęstości jest przede wszystkim używany do produkcji folii - 63 proc. całkowitego zapotrzebowania pochodzi właśnie od wytwórców tego typu produktów. Przy czym największy udział w tej grupie mają folie stosowane w opakowalnictwie. Na kolejnych miejscach pod względem zastosowania tworzywa znajdują się producenci toreb i worków czy też produktów przeznaczonych dla budownictwa.

Ten ostatni segment w skali globalnej prawdopodobnie zwiększy zapotrzebowanie na LDPE ze względu na spodziewane ożywienie wywołane nowymi projektami infrastrukturalnymi.

Z kolei w Azji największy potencjał wzrostu zapotrzebowania na LDPE posiada branża opakowaniowa, ze względu na coraz większe upodobnianie się krajów azjatyckich do zachodnich standardów, zwłaszcza w zakresie konsumpcji pakowanej żywności.

Najczęściej wykorzystywaną technologią przetwórstwa LDPE jest ekstruzja, zaś inne procesy, jak np. wytłaczanie powlekające, formowanie wtryskowe, wydmuchiwanie czy formowanie rotacyjne stosuje się w zaledwie 37 proc. przypadków. Można znaleźć niewielkie różnice w stosowaniu wymienionych technologii w poszczególnych regionach świata, np. wytłaczanie powlekające jest szeroko stosowane w Ameryce Północnej, podczas gdy kraje Europy Wschodniej przetwarzają LDPE w procesie ekstruzji folii czy formowania wtryskowego.
Reportaże

Forum

Mariuszklodz

Własna firma produkcyjna 2021-01-14

Erni43l

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2021-01-13

Piotrekente

Czas cyklu 2021-01-01

Echo_Plast

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-10-02

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22