Synthos mocniej wchodzi we współpracę z nauką

Synthos mocniej wchodzi we współpracę z nauką
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółka Synthos podpisały porozumienie, na mocy którego uruchomią oparte o formułę open innovation przedsięwzięcie dla branży chemicznej. Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych zamierzają przeznaczyć łącznie 200 mln zł, po 100 mln zł ze strony każdego podmiotu. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej generacji produktów chemicznych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej branży chemicznej. Dzięki współpracy NCBiR i Synthosu wsparcie otrzymają najlepsze projekty B+R.

- Polskie firmy chemiczne mają ogromny potencjał - powiedział mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR. - Najlepszą strategią wykorzystania tego potencjału jest rozwój w oparciu o nowe technologie. Inwestycja w innowacje pozwala na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Cieszy, że jeden z liderów polskiego rynku chemicznego podjął decyzję o rozwoju nowych technologii we współpracy z polskimi naukowcami. Wspólnie z naszym partnerem podejmujemy przedsięwzięcie, w ramach którego sfinansowane zostaną badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie mogące zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki, wpłynąć zatem na standard życia każdego z nas.

Porozumienie NCBiR i oświęcimskiej spółki zakłada wspólne i odpowiedzialne inwestowanie przez partnerów środków prywatnych i publicznych w prace badawczo-rozwojowe w stosunku 1:1. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu kapitałowemu partnerzy podejmują się również podziału ryzyka wynikającego z charakteru prowadzonych prac.

- Skutecznie konkurująca na rynku firma to dzisiaj firma innowacyjna, która posiada zdolność do tworzenia, wdrażania i upowszechniania kreatywnych rozwiązań - powiedział Tomasz Kalwat, prezes zarządu Synthos. - Dla Synthos inwestycje w działalność B+R to trwały element naszego rozwoju. Liczymy, że wspólne przedsięwzięcie z NCBR zaowocuje interesującymi, innowacyjnymi w skali światowej projektami.

W myśl podpisanego w Warszawie porozumienia partnerzy ustanowią trwały i cykliczny mechanizm wsparcia w oparciu o model open innovation. W organizowanych przez NCBR konkursach będą mogły wziąć udział konsorcja naukowo-przemysłowe zainteresowane poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań w obszarach zdefiniowanych przez Synthos. Uruchomienie pierwszego konkursu planowane jest na przełomie 2015 i 2016 roku.

Porozumienie wpisuje się w politykę stymulowania zwiększania zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie prac badawczo-rozwojowych. Dotychczasowe inicjatywy NCBR już przynoszą efekty - dzięki nowatorskim konkursom i współpracy NCBR z przedsiębiorcami wskaźnik BERD w latach 2010-2012 wzrósł prawie dwukrotnie. W 2013 roku wydatki przedsiębiorców na B+R ponownie wzrosły. Wyniosły 6,29 mld zł, co stanowiło 43,6 proc. nakładów na B+R ogółem (w porównaniu z 37,2 proc. w 2012 roku).