Synthos nowym członem nazwy Grupy Kapitałowej Dwory

Synthos S.A – tak będzie się nazywać firma powstała w wyniku przejęcia przez Dwory czeskiej spółki Kaucuk w Kralupach. Nazwa to wynik kompilacji greckich słów.

Przypomnijmy, że latem Dwory zawarły umowę joint-venture z czeskimi firmami Kaucuk i Unipetrol. Kupiły od Unipetrolu akcje firmy Kaucuk, a w wyniku tej transakcji czeska firma stałą się spółką zależną Dworów. Przedmiotem działalności przejętej spółki jest przetwarzanie frakcji C4 i otrzymywanie z niego butadienu oraz rafinatu 1. Butadien zastąpi istniejącą obecnie w Kralupach jednostkę butadienową należącą do Kaucuk.

Dwory właśnie kończą uporządkowanie struktury organizacyjnej po omawianym przejęciu. W wyniku tych czynności zmieniono nazwę przejmowanej firmy na Synthos S.A. oraz doprowadzono do porównywalności struktur międzynarodowych podmiotów wchodzących w skład całej Grupy poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa Spółki na podmiot w 100 proc. zależny od spółki.

Nowa nazwa firmy Synthos wywodzi się z połączenia greckich słów „synthesis” (łączę) i „orthos” (właściwy, odpowiedni). Nowa nazwa firmy odwzorowuje jej misję, którą jest wytwarzanie i dostarczanie klientom produktów chemicznych i rozwiązań do dalszego przetwórstwa B2B (business to business), sprzyjających ich rozwojowi. Nazwa ta odzwierciedla również przedmiot działania spółki, którym jest synteza chemiczna.

- Proponowana nazwa o etymologii „właściwe, odpowiednie połączenie” oddaje także nową pozycję spółki w Grupie Kapitałowej Dwory, wynikającą z przejęcia spółki Kaucuk a.s. w Kralupach oraz planowanego przeniesienia dotychczasowego przedsiębiorstwa spółki na podmiot w 100 proc. zależny.
Przeniesienie przedsiębiorstwa spółki na podmiot zależny ma na celu utworzenie dwóch jednostek produkcyjnych, działających pod nazwami Synthos Dwory i Synthos Kralupy oraz pozostawienie zarządzania strategicznego na poziomie spółki. Przeniesienie to będzie miało przede wszystkim pozytywny wydźwięk organizacyjny, przy przewidywanym dodatkowym zmniejszeniu kosztów działalności Grupy Kapitałowej Dwory – tłumaczy szefostwo Grupy Dwory.

Czytaj więcej: Przejęcia 183