Synthos publikuje szacunkowe wyniki finansowe

Synthos publikuje szacunkowe wyniki finansowe
Polski producent polistyrenu i kauczuków opublikował szacunkowe wyniki finansowe za rok 2014. Według wstępnych analiz przychód Grupy Kapitałowej Synthos wyniósł 4,62 mld zł, wynik operacyjny - 479,6 mln zł, zaś wynik netto - 357,5 mln zł. Amortyzacja wyniosła 156,2 mln zł, dług netto - 732,2 mln zł, zaś relacja NET DEBT / EBITDA - 1,15.

Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2014 roku przez spółkę i jej jednostki zależne. Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli potwierdzą się wstępne wyliczenia, to wyniki finansowe za ubiegły rok będą gorsze w porównaniu z wynikami za rok poprzedni, kiedy przychody wyniosły 5,36 mld zł, zaś zysk netto - 417,28 mln zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł natomiast w 2014 roku zysk na działalności operacyjnej - w 2013 roku wyniósł on 452,97 mln zł.

Jak poinformował Synthos, szacunki przychodów oraz wyniku operacyjnego będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Emitenta za rok 2014. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10 proc. od podanych wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.
Forum

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Reportaże