Synthos rozwija skrzydła w Ameryce Północnej

Synthos rozwija skrzydła w Ameryce Północnej
Spółka Synthos zawarła strategiczny sojusz handlowy z firmą Harwick Standard Distribution Corporation z siedzibą w Akron (Ohio, USA) na dystrybucję kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) i kauczuku butadienowego (BR) Synthos na obszarze USA i Kanady.

- Wybór kluczowego partnera dla naszych kauczuków SBR w Ameryce Północnej stanowił bardzo ważną decyzję dla Synthos i przed wybraniem Harwick Standard Distribution przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania różnych dystrybutorów - powiedział Sim Elman, Dyrektor Pionu Sprzedaży Kauczuków Syntetycznych Synthos.

Synthos jest obecnie największym europejskim producentem SBR. Zdolności produkcyjne zakresie kauczuku butadienowo-styrenowego na bazie emulsji (E-SBR) wynoszą 280 tys. ton rocznie. Spółka posiada zakłady produkcyjne w Polsce i Czechach. W Republice Czeskiej Synthos posiada także fabrykę kauczuku butadienowego na katalizatorze neodymowym o wydajności 80 tys. ton rocznie, zaś w Polsce zlokalizowany jest zakład produkcji kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) i kauczuku wysokostyrenowego (HSR). W 2015 roku Synthos otworzy swój pierwszy zakład produkcji kauczuku styrenowo-butadienowego otrzymywanego metodą rozpuszczalnikową (S-SBR), o wydajności 90 tys. ton rocznie.

- Synthos przez długi czas rozpoznawał potencjał rozwoju na rynku USA i związał się z Harwick Standard w celu wprowadzania na rynek i dystrybucji pełnego portfela produktów Synthos: E-SBR, NdBR i S-SBR dla producentów nieoponiarskich i wybranych przedsiębiorstw oponiarskich - powiedział Tomasz Kalwat, prezes zarządu Synthos. - Widzimy Amerykę Północną jako niezwykle ważny rynek dla naszego rozwoju. Fakt, że jesteśmy pionowo zintegrowani z naszym zaopatrzeniem w monomery, pozwala zagwarantować nieprzerwane dostawy produktów dla naszych klientów. Synthos wykorzysta rozległą sieć magazynów Harwick Standard. Ponadto, rozmiary naszego przedsiębiorstwa pozwalają nam na budowanie zaufania i lojalności klientów oraz ugruntowanie naszej pozycji jako ogólnoświatowego strategicznego dostawcy polimerów.

Harwick Standard od ponad 80 lat świadczy usługi dla sektora kauczukowego, termoplastów i innych dziedzin związanych z polimerami. Przedsiębiorstwo posiada certyfikat ISO 9001, obsługuje ogólnokrajową sieć dystrybucji dostarczającą produkty pochodzące od ponad 30 renomowanych producentów. Harwick Standard szczyci się członkostwem w National Association of Chemical Distributors (NACD) i realizuje Proces Odpowiedzialnej Dystrybucji NACDSM.

Czytaj więcej: Guma, kauczuk 161 Rynek 828