Synthos szacuje ubiegłoroczne zyski

Synthos szacuje ubiegłoroczne zyski
Synthos opublikował szacunkowe wyniki finansowe Grupy za rok 2015. Z przedstawionych danych wynika, iż w minionym roku przychody spółki wyniosły 4,06 mld zł, wynik operacyjny - 450 mln zł, zaś wynik netto 426 mln zł. Amortyzacja wyniosła w ub.r. 167 mln zł, dług netto - 655 mln zł, zaś relacja NET DEBT / EBITDA - 1,06.

Porównując szacunkowe dane z wynikami ubiegłorocznymi widoczne są spadki przychodów - o 12 proc. (z poziomu 4,618 mld zł) oraz wyniku operacyjnego - o 6 proc. (z 479,6 mln zł). Wzrósł natomiast o 19 proc. zysk netto (z 357,5 mln zł).

Spółka podkreśla, iż przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych danych wstępnych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2015 roku przez spółkę i jej jednostki zależne. "Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa" - czytamy w komunikacie spółki. Ewentualne zmiany odbiegające o min. 10 proc. od szacunków będą publikowane w trybie raportu bieżącego.

Publikacja danych wstępnych wiąże się z faktem, iż Synthos nie publikuje raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 r. zostanie opublikowany 7 marca br.