System okablowania SmartWire-DT w zakładzie produkcji tworzyw sztucznych

- Przez użycie narzędzi systemowych i podzespołów, błędy połączeń są praktycznie wyeliminowane - wyjaśnia Thomas Gern, szef działu technologii systemów przemysłowych w firmie Elektro-Anlagen-Technik EAT GmbH. Dostawca usług elektrotechnicznych z siedzibą w Wallenhorst w Niemczech, zbudował szafy sterownicze dla zakładu BASF. - Rutynowe testy szafy sterowniczej można zatem realizować w bardzo krótkim czasie. Po krótkim wprowadzeniu do systemu, nasi monterzy szaf sterowniczych byli w stanie zakończyć okablowanie w czasie o połowie krótszym w porównaniu z konwencjonalnym oprzewodowaniem typu punkt-punkt.

Wydłużenie czasu pracy i zwiększenie bezpieczeństwa

Zastosowanie elektronicznych wyłączników silnikowych Eaton PKE umożliwiło rozszerzone monitorowanie napędu. Komunikaty diagnostyczne, status i informacje o przeciążeniu pokazują aktualny przepływ prądu i stan urządzenia wyzwalającego. Informacje te są wyświetlane i analizowane za pośrednictwem systemu SmartWire-DT bez konieczności zastosowania dodatkowych elementów.

Praca PKE jako przekaźnik zabezpieczający silnik, a nie jako wyłącznik, sprawia że w przypadku zakleszczonej beczki w systemie transportowym przekaźnik będzie otwarty aż do usunięcia przeszkody. Panel sterowania może być następnie użyty do ponownego włączenia silnika, bez oczekiwania na interwencję elektryka. Takie działanie nie tylko zmniejsza przestoje, ale pozwala na montaż urządzeń PKE w trudno dostępnych miejscach.

W przeszłości, jeśli został uruchomiony przycisk awaryjny, cały system transportowy ulegał zatrzymaniu. Restart był możliwy tylko z centralnej lokalizacji. Teraz poszczególne strefy bezpieczeństwa zostały utworzone za pomocą modułów zasilających SmartWire-DT. W przypadku zatrzymania awaryjnego wyłączany jest tylko odpowiedni moduł zasilający i stycznik redundantnej grupy na wyższym poziomie konkretnej strefy. Autoryzacja ponownego uruchomienia jest dostępna na panelu sterowania operatora.

Podsumowanie

Wykorzystując technologię Eaton firma BASF zmniejsza przestoje w ich systemie transportującym beczki. Rozwiązanie SmartWire-DT uprościło modernizację całego systemu, a zastosowanie indywidualnego pomiaru prądu silnika lokalizację i naprawę usterek. Wdrożenie przekaźników zabezpieczających silnik w miejsce wyłączników pozwala na usunięcie stanu przeciążenia z resetowaniem za pośrednictwem panelu sterowania. Eliminuje to zakres prac utrzymania ruchu, a zatem produkcja może zostać znacznie szybciej wznowiona. Umożliwiło to również zniwelowanie potrzeby wzywania elektryków w nocy czy w weekendy.

Smartwire-DT

Za pośrednictwem modułów gateway SmartWire-DT może być połączony z wszystkimi standardowymi systemami magistrali, np. z Profinet jak to ma miejsce w firmie BASF

Źródło: Eaton