Systemy separacji substancji obcych

Systemy separacji substancji obcych
Na targach Anuga Foodtec 2009, które odbędą się w dniach 10 - 13 marca w Kolonii (Niemcy), swoje produkty wystawi firma S+S Separation and Sorting Technology GmbH, firma jest do zna-lezienia w hali 5.1, stoisko L039. Producent systemów separacji zanieczyszczeń S+S zaprezentuje następującą paletę produktów: systemy magnetyczne, indukcyjne sortowniki i wykrywacze metali, a także skanery rentgenowskie. Hitem targowym jest tunelowy detektor metalu GLS z konstrukcją zapewniającą higienę maszyny zgodną z elektroniką analizującą GENIUS+.

S+S Separation and Sorting Technology GmbH jest światowym liderem w zakresie projektowa-nia i produkcji systemów detekcji i separacji substancji obcych. S+S posiada fachowość i kom-petencję w zakresie technologii oraz proponuje szeroką gamę produktów, z którą pod wzglę-dem wszechstronności i jakości niewiele może się równać. Jako specjalista w dziedzinie tech-nologii detekcji i separacji firma S+S oferuje kompletną paletę produktów z jednej ręki: systemy magnetyczne, indukcyjne sortowniki i wykrywacze metali, a także skanery rentgenowskie, dla wszystkich etapów produkcji, rodzajów wyrobów i technik transportu, a taże dla wszelkiej kon-troli produkcji. Urządzenia firmy S+S są łatwe w obsłudze, gwarantujące szybką, bez dużego nakładu czasowego, integrację w linie produkcyjne oraz stałą, bezawaryjną pracę. Urządzenia spełniają surowe wymagania (HACCP, IFS) dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej wszystkich istotnych danych. Dane te są nieodzownym elementem, umożliwiającym szybkie wykrycie i usunięcie źródła zanieczyszczenia.

Nowy tunelowy detektor metalu GLS


Przed rozpoczęciem targów Anuga Foodtec firma S+S ulepszyła design tunelowego detektora metalu GLS, stosowanego w przemyśle spożywczym do badania usypanych materiałów albo drobnicy na przenośnikach taśmowych, zsuwniach lub przenośnikach wibracyjnych. Wszystkie wykrywacze metali GLS, gwarantujące wysoką czujność na metale, gdzie górna część wykoń-czona jest ukośnie, dzięki czemu woda do oczyszczania może bez przeszkód spływać po dasz-ku, spełniając przy tym wymogi konstrukcji zapewniającej higienę maszyny. Detektor metalu GLS zostanie zaprezentowany wraz z elektroniką analizującą GENIUS+ . Niezwykłe w GE-NIUS+ jest łatwa obsługa detektora metalu, za pomocą opcjonalnego Panela Color-Touch, który w razie potrzeby może zostać w łatwy sposób umiejscowiony.