Szacunkowe wyniki Polwaxu za 2017

Szacunkowe wyniki Polwaxu…
W 2017 roku spółka intensyfikowała działania związane z budową nowoczesnej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach-Dziedzicach. Poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły już ponad 33 mln złotych. Natomiast na osiągnięte w ubiegłym roku wyniki finansowe wpływ miała przede wszystkim rosnąca presja płacowa i odpis aktualizacyjny związany z wyburzeniem budynków magazynowych w wysokości 1,36 mln złotych.

- Nie możemy też zapomnieć o cenach sprzedaży, które rok do roku spadły znacząco, bo aż o 6% - podkreśla Piotr Kosiński, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy Spółki. - Ten fakt bez wątpienia przełożył się na spadek przychodów a w konsekwencji marż w - ciągle jeszcze - głównym segmencie sprzedażowym, jakim są masy zniczowe – dodaje Kosiński.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 283,4 mln zł i w porównaniu do 2016 r. spadły o 3,8% (tj. o 11,1 mln zł). Natomiast zysk netto zamknął się w kwocie 17,2 mln zł i względem roku wcześniejszego był mniejszy, o 17,5%, czyli 3,6 mln zł.

W minionym roku Polwax zanotował wyższy o 1,7% ilościowy obrót w segmencie wyrobów skierowanych do przemysłu przy spadku sprzedaży ilościowej w segmencie parafin zniczowych o 2,4 %. Wielkość sprzedaży wyrobów wyniosła 58,98 tys. ton, z czego 17,10 tys. ton stanowiła sprzedaż w segmencie przemysłowym. Rok wcześniej sprzedaży wyrobów wyniosła 59,72 tys. ton, w tym sprzedaż w segmencie przemysłowym 17,22 tys. ton.

Polwax w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 27 mln zł, czyli o 12,9% niższy niż w 2016 r. Znaczny wpływ na spadek EBITDA w 2017 roku miał odpis aktualizacyjny dotyczący nieumorzonej wartości likwidowanych aktywów w wysokości 1,36 mln zł w związku z realizacją inwestycji FUTURE. Bez uwzględnienia wspomnianego zdarzenia jednorazowego EBITDA wynosi 28,38 mln zł. Poprzez likwidację nieumorzonego aktywa w przyszłości Spółka będzie mogła oszczędzać znaczne kwoty w obszarze kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem jednego z elementów instalacji, jakim jest tzw. flara. Temu służy zmiana lokalizacji flary.

Do dnia 31.12.2017 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na zadanie: budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego (FUTURE) w łącznej kwocie 33,2 mln zł, z czego 16,5 mln są to środki własne.

- To nie był dla naszej Spółki łatwy rok, komunikowaliśmy to w ciągu roku wielokrotnie. Generalnie, biorąc pod uwagę spadek cen sprzedażowy oraz dużą podaż surowca - jakościowo gorszego od oferowanego przez nas, ale i tańszego, uważam, że osiągnęliśmy na tym trudnym rynku bardzo dobre wyniki. Przed nami przygotowanie do ważnych w tym roku rozmów i umów zarówno po stronie surowcowej (kosztowej) jak i sprzedażowej (przychodowej). Mamy wiele scenariuszy, które pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość - podsumowuje Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax SA.

Źródło: Polwax
Reportaże

Forum

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-02-10

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08

Mosfor

Zabezpieczanie kloszy lamp z poliwęglanu 2019-10-24

Bercik88

Program do ewidencji i napraw form wtryskowych 2019-09-02