Szeroka paleta rozwiązań dla opakowań elastycznych w ofercie BOPS

Zakres produktów oferowanych przez BOPS:
 • Polietylen małej gęstości: Malen E i Lupolen
 • Polietylen średniej i dużej gęstości: Luflexen, Lupolen i Hostalen
 • Kopolimery etylenu z monomerami akrylowymi: Lucalen
 • Polipropylen, kopolimery blokowe i randomiczne PP: Adstif, Adsyl, Clyrell i Moplen
 • Termoplastyczne elastomery: Adflex, Softell
 • Polibuten-1 (w postaci czystej lub preblendy) do zastosowań foliowych na opakowania z efektem łatwego i w pełni kontrolowanego otwarcia zgrzeiny oraz na opakowania z efektem wielokrotnego użycia typu "otwórz-zamknij": PB-1, Toppyl.
Główne obszary zastosowania produktów oferowanych przez BOPS na elastyczne folie:
 • Opakowania do żywności
 • Opakowania do tekstyliów, produktów konsumenckich, produktów przemysłowych
 • Opakowania dla produktów medycznych
 • Rolnictwo
 • Budownictwo
 • Wyroby i produkty konsumenckie, w tym pieluchy, torby na odzież
 • Worki na śmieci
 • Zabezpieczanie ładunków i przesyłek itp. (folie termokurczliwe, folie kurczliwe na zimno, folie do owijania)


Rodzaj tworzywa

Zastosowanie

Kluczowe właściwości

Technologia przetwórstwa

Rękaw

Cast

BOPP

Polietylen małej gęstości

Malen E, Lupolen

Szeroki zakres zastosowań na folie do pakowania żywności, folie do laminacji, pakowania wyrobów  konsumenckich, dóbr przemysłowych itd.

 • Szeroki zakres płynięcia, gęstości / sztywności i optymalny pakiet dodatków.
 • Doskonale zrównoważone właściwości mechaniczne, przetwórcze i odporność chemiczna.
 • Doskonałe właściwości optyczne.
 • Niska emisja zapachu i smaku.

X

X

 

Kopolimer etylenu z monomerami akrylowymi

Lucalen

Folie kurczliwe na zimno, folie rolnicze, modyfikacja właściwości.

 • Dobra wytrzymałość mechaniczna, elastyczność i właściwości obkurczające.

X

 

 

Polietylen średniej i dużej gęstości

Luflexen

Liniowy polietylen oferujący możliwość zmniejszenia grubości folii w zastosowaniach konsumenckich i przemysłowych.

 • Doskonała udarność.
 • Sztywność.
 • Odporność na przebicie.

X

 

 

Polipropylen, kopolimery blokowe i randomiczne PP

Adstif

Wysokokrystaliczny homopolimer.

 • Wyjątkowa sztywność.
 • Wysoka przejrzystość.

 

X

X*

Adsyl

Specjalny terpolimer PP stosowany do poprawy zgrzewalności; używany  w warstwach zewnętrznych folii współwytłaczanych lub powlekanych zapewnia szeroki zakres temperatur inicjowania zgrzewania (SIT).

 • Funkcyjność w zakresie zgrzewania
 • SIT od 115o do 70oC
 • Szybkie zgrzewanie
 • Doskonała zgrzewalność i hot tack
 • Bardzo dobre właściwosci optyczne
 • Przetwórstwo na szybkich liniach

X

X

X**

Clyrell

Specjalny typ PP łączący przezroczystość z dobrą udarnością; nadaje się na folie jednowarstwowe lub współwytłaczane jako warstwa zgrzewalna, w szczególności może być użyty do druku i metalizacji.

 • Duża przejrzystość.
 • Udarność w niskiej temperaturze.
 • Duża sztywność.
 • Odporność na zbielenie.
 • Niska emisja zapachu i smaku.

X

X

X

Moplen

Szeroki zakres homopolimerów, kopolimerów randomicznych i udarowych rekomendowany na jedno- i wielowarstwowe folie opakowaniowe o różnej funkcji.

 • Mała gęstość.
 • Dobra odporność termiczna.
 • Odporność chemiczna.
 • Udarność / przezroczystość.

X

X

X**

Termoplastyczne elastomery

 Adflex

 

 

Specjalny typ poliolefin wytwarzany w procesie Catalloy; materiał może być używany indywidulanie lub w mieszaninie jako modyfikator udarności w foliach wielowarstwowych.

 • Doskonała miękkość (efekt miękkości  w dotyku).
 • Dobra odporność na temperaturę.
 • Doskonała udarność w niskiej temperaturze.
 • Kompatybilność z innymi poliolefinami.
 • Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna.
 • Wysoka wytrzymałość na rozdarcie            i odporność na przebicie.

X

X

X**

Softell

Specjalny typ poliolefin o jeszcze wyższej elastyczności wytwarzany w procesie Catalloy.

 • Wyjątkowa miękkość i mała twardość.
 • Wyjątkowa udarność w niskiej temperaturze.

X

 

 

Polibuten-1

PB-1

Poliolefiny do zastosowań na opakowania łatwootwieralne, do modyfikacji folii i do modyfikacji innych poliolefin.

 • Wyjątkowa odporność na odkształcenie, elastyczność w szerokim zakresie temperatur.
 • Niska temperatura zgrzewania.
 • Doskonała kompatybilność z PP.

X

X

X

Toppyl

Polibuten-1 w postaci mieszanki do zastosowań na opakowania z efektem łatwego otwarcia zgrzeiny w odniesieniu do PE i/lub PP dla folii mono- lub wielowarstwowych.

X

X

 

*Proces BOPP z podwójnym balonem.
**Typowy proces BOPP i z podwójnym balonem.

Malen E jest znakiem towarowym Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
Adflex, Adstif, Adsyl, Clyrell, Hostalen, Lucalen, Luflexen, Lupolen, Moplen, Purell, Toppyl, Softell są znakami towarowymi LyondellBaselll.

Więcej informacji na stronie internetowej Basell Orlen Polyolefins.