Szeroka paleta rozwiązań dla opakowań elastycznych w ofercie BOPS

Szeroka paleta rozwiązań dla opakowań elastycznych w ofercie BOPS
Przemysł opakowań elastycznych jest związany przede wszystkim z produkcją folii opartych o masowe tworzywa poliolefinowe, takie jak polietylen (PE) i polipropylen (PP). Elastyczne materiały opakowaniowe łączą właściwości funkcjonalne i estetyczne, dzięki czemu zapewniają ochronę wielu produktom spożywczym, konsumenckim oraz innym wyrobom przemysłowym. Według danych PlasticsEurope, w Europie największym segmentem dla tworzyw sztucznych jest właśnie rynek opakowań, który stanowi około 40 proc. w całkowitym wolumenie tworzyw. Wydaje się zatem, że Polska z ponad 30 proc. udziałem w zużyciu opakowań z tworzyw sztucznych ma potencjał do rozwoju tego segmentu, w tym także potencjał do rozwoju opakowań elastycznych.
Obecnie, przed opakowaniami elastycznymi stoi wiele wyzwań, w szczególności przed opakowaniami do żywności. Opakowanie musi odpowiadać na ciągle rosnące potrzeby konsumentów i w przypadku opakowań przeznaczonych do przechowywania żywności – chronić ją. Opakowanie musi umożliwiać ponowne, szczelne zamknięcie artykułu spożywczego po jego wcześniejszym otwarciu. Ważne jest też, aby opakowanie można było łatwo otworzyć bez potrzeby użycia nożyczek lub noża.

Skład opakowania elastycznego

Folia w wyrobie końcowym może stanowić tylko jeden z elementów opakowania elastycznego, np. laminatu. Materiały użyte w strukturach opakowań elastycznych mogą obejmować różnego rodzaju folie z tworzyw sztucznych, a także niektóre rodzaje papieru oraz folii aluminiowej lub nawet ultracienkiej stali. Wielorakość użytych materiałów wpływa na proces wytwarzania opakowań elastycznych, zarówno pod względem zdefiniowania, jak i monitorowania statystyki, chociażby ze względu na przeznaczenie końcowe.

Szeroki wachlarz możliwości

Folie poliolefinowe oferują łatwość obróbki, są lekkie, wykazują dobrą wytrzymałość i odporność na rozdarcie, są elastyczne (również w niskich temperaturach), a także mają znakomitą odporność chemiczną oraz relatywnie niski koszt produkcji w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi. Podstawowe właściwości poliolefin mogą być modyfikowane w szerokim zakresie parametrów, np. temperatura zgrzewania, wytrzymałość zgrzeiny na gorąco (tzw. hot tack) itd. Ponadto folie na bazie poliolefin mogą być współwytłaczane z różnymi innymi polimerami o właściwościach barierowych, w tym np. z kopolimerem etylenu z alkoholem winylowym (EVOH), poliamidem i/lub poliestrem w połączeniu z warstwami kleju, oferując folie wielowarstwowe o wysokich osiągach i specjalnych właściwościach.

Oferta BOPS

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) dysponuje szeroką gamą poliolefin, które doskonale spełniają wymagania konsumentów wobec opakowań do żywności, ale również i innych produktów i dóbr konsumenckich. Tworzywa te pozwalają na realizację najnowszych trendów w opakowaniach giętkich i mogą być wykorzystywane zarówno do wytłaczania folii płaskich (np. folie orientowane dwuosiowo, folie wylewane typu cast), jak i rękawowych, w układach mono- lub wielowarstwowych, gwarantując uzyskanie typowej albo specjalnej funkcyjności, dopasowanej do potrzeb aplikacji i odbiorcy końcowego lub właściciela marki. W ofercie BOPS dostępne są również gatunki PE i PP pod nazwą Purell, które spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej i USA w zastosowaniach na opakowania elastyczne dla medycyny, farmacji oraz dla przemysłu kosmetycznego.

Basell Orlen Polyolefins