Szerszy dostęp do finansowania z poręczeniem COSME

Szerszy dostęp do finansowania…
Od stycznia przedsiębiorcy mogą skorzystać z poręczenia COSME udzielanego przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych, dostępnego w BZ WBK Leasing. Teraz jeszcze łatwiej uzyskać finansowanie. POLFUND jako jedyny w Polsce fundusz poręczeniowy podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę regwarancji portfela poręczeń.
Poręczenie z Funduszu POLFUND to szansa na szerszy dostęp do finansowania, które wcześniej nie mogło zostać zrealizowane ze względu na podwyższone ryzyko związane z transakcją.

Czym jest COSME?

COSME jest unijnym programem, który ma na celu wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także wspieranie MŚP przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Działania realizowane są m.in. przez udzielanie atrakcyjnych poręczeń dla przedsiębiorców z segmentu MŚP, których inwestycje wymagają dodatkowego zabezpieczenia przy finansowaniu leasingiem finansowym lub pożyczką. Poręczenie COSME udzielane przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych jest dostępne w BZ WBK Leasing. Z poręczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy w całej Polsce.

Sprawdzony partner

- Dotychczasowa współpraca z Funduszem POLFUND zaowocowała wieloma udanymi inwestycjami naszych klientów, dlatego bardzo cieszymy się, że dzięki COSME, nasz partner dodatkowo poszerzy wachlarz swoich produktów i możliwości - mówi Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing. - Łączny budżet programu COSME realizowanego w wielu krajach Unii i poza nią, to aż 2,3 miliarda euro, z czego minimum 1,4 mld euro zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe - wskazuje ekspert.

- Nasze innowacyjne poręczenie oparte o program COSME to dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw szansa, którą mogą wykorzystać we współpracy z renomowanymi instytucjami finansowymi. BZ WBK Leasing od lat jest liderem finansowania maszyn i urządzeń w Polsce, dlatego cieszę się, że możemy oferować najlepsze rozwiązania wspólnie - dodaje Wojciech Pieniawski, członek Zarządu POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Łącznik z unijnymi inicjatywami

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych funduszy poręczeniowych. Powstał po to, by wspierać firmy z sektora MŚP głównie poprzez udzielanie poręczeń. Fundusz POLFUND jest liderem w wykorzystywaniu różnych inicjatyw unijnych zwiększających dostęp MŚP do różnych źródeł finansowania.

Poręczenie udzielane jest jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu wyłącznie nowych transakcji i umów. Poręczenie może objąć do 80% zobowiązania z tytułu leasingu lub pożyczki udzielanych do kwoty 661 tys. zł, a jego okres ważności może wynieść nawet 9 lat! Opłaty za poręczenie rozpoczynają się od 0 złotych, a opłaty kwartalne dostosowywane są do grupy ryzyka klienta. Dzięki szybkiej ścieżce decyzyjnej cała procedura udzielenia poręczenia może zająć tylko 24 godziny.

Czym jest poręczenie?

Poręczenie jest dodatkową formą zabezpieczenia finansowanego przedmiotu, czyli może służyć jako wzmocnienie zabezpieczenia transakcji nietypowych oraz dotyczących nabycia przedmiotów szczególnych lub rzadkich. Poręczenie powoduje, że dostępność leasingu finansowego i pożyczki jest większa dla firm starających się o finansowanie przedmiotów, dla których rynek wtórny jest ograniczony (np. specjalistyczne maszyny, urządzenia) lub nie istnieje w ogóle (wykonywane na miarę linie technologiczne, prototypy, zamówienia indywidualne). Ponadto dzięki poręczeniu udział środków własnych klienta w finansowanej transakcji może zostać dostosowany do jego planów inwestycyjnych.

Źródło: BZ WBK Leasing

Czytaj więcej: Leasing 14 Finanse 88Reportaże

Forum

Jackoos_899

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-09-16

Iebm

Kilka pytań dotyczących procesu wtryskowego i wtryskarek. 2021-09-01

Yellow

Problem z rozbryzgami 2021-07-15

Bentor

Własna firma produkcyjna 2021-06-04

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09