Szkolenie na temat opakowań i odpadów opakowaniowych

Szkolenie na temat opakowań i odpadów opakowaniowych
Wydawnictwo LexisNexis organizuje szkolenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych i obowiązujących w tym temacie regulacji prawnych. Nasz wortal jest jednym z patronów szkolenia.

LexisNexis to wydawca Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica. - Prawo reguluje przepisy mówiące o odpadach opakowaniowych, a także o materiałach wykorzystywanych do ich produkcji. Aby uniknąć problemów z odpadami oraz określić poziom odzysku i recyklingu zapraszamy na szkolenie otwarte – tłumaczą przedstawiciele LexisNexis.

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania, jakie opakowania można wprowadzać na rynek, jak prowadzić ewidencję opakowań, jak ewidencjonować odpady opakowaniowe oraz jak minimalizować opłaty związane z odzyskiem i recyklingiem. Omówione zostaną również zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku. Szkolenie obejmować będzie również analizę projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w aspekcie zmian jakie dla przedsiębiorców przewiduje projektowana ustawa. Na przykładach zademonstrowane zostaną przepisy prawne wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, inspektorów i specjalistów działów ochrony środowiska, przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz produkty, takie jak akumulatory, baterie, oleje smarowe i opony, a także dla przedsiębiorców wytwarzających opakowania, firm działających w branży przetwórstwa i recyklingu odpadów.
Spotkanie poprowadzi Paweł Sosnowski, pracownik Ministerstwa Środowiska i główny specjalista w Departamencie Gospodarki Odpadami. Zajmuje się on zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Opracowuje interpretacje przepisów ustaw z zakresu gospodarki odpadami. Jest autorem prezentacji i referatów wygłoszonych podczas licznych konferencji i seminariów z tego zakresu a także publikacji dotyczących zagadnień związanych z gospodarką odpadami.

Szkolenie odbędzie się w piątek 19 lutego w Warszawie, w godzinach 10.00 -16.00.