Tak powstają opakowania kartonowe

Tak powstają opakowania kartonowe
Firma SIG Combibloc jest jednym ze światowych liderów jeśli chodzi o produkcję opakowań kartonowych dla płynnych produktów spożywczych oraz urządzeń aseptycznego napełniania. Na jej przykładzie przedstawiamy technologię wytwarzania i napełniania tego typu opakowań.

Polska była chyba ostatnim krajem w Europie Środkowo - Wschodniej, w którym pojawiły się kartony do płynnej żywności. Dopiero w 1989 r. trzy firmy: Tetra Pak, Elopak oraz SIG Combibloc zaczęły wprowadzać na nasz rynek wspomniane opakowania. W naszym kraju były one wtedy tak ogromną nowością, że w czerwcu 1989 r. Instytut Żywności bez wahania uznał aseptyczne opakowanie kartonowe za największą innowację przemysłu spożywczego w ostatnim 50 -leciu.

Dzisiaj już takie opakowania nikogo nie dziwią. Warto jednak pokazać, na przykładzie największych firm, w jaki sposób odbywa się ich wytwarzanie i napełnianie.

Wyróżniamy dwa typy kartonów: karton aseptyczny do pakowania produktów o przedłużonym terminie przydatności do spożycia oraz karton nie aseptyczny przeznaczony do pakowania produktów krótkotrwałych. Ten pierwszy składa się w 75 proc. z papieru, w 20 proc. z polietylenu oraz w 5 proc. z niezwykle cienkiej folii aluminiowej. Drugi typ kartonu nie posiada warstwy aluminiowej.

Jak zatem wygląda produkcja takich opakowań?

W celu bezpiecznego przechowywania żywności trzeba wpierw wyeliminować wszelkie występujące w niej drobnoustroje. W technologii aseptycznej stosuje się proces sterylizacji (UHT = Ultra-Heat Treatment).

Polega ona na tym, że produkty są podgrzewane do bardzo wysokiej temperatury, a następnie schładzane. Po wykonaniu tych czynności umieszcza się je w wysterylizowanych aseptycznych opakowaniach kartonowych. Wykorzystanie tej metody umożliwia zachowanie większości składników odżywczych, witamin.


Jeśli chodzi o samo opakowanie, to powstaje ono z kompozytu stworzonego z myślą o nietrwałych produktach, które mają zapewnioną tym samym szczególną ochronę. Materiał składa się z kartonu, polietylenu i aluminium. Wewnętrzna powłoka polietylenowa stanowi nieprzepuszczalną barierę dla płynów, natomiast zewnętrzna powłoka chroni opakowanie przed działaniem wilgoci.

Karton i aluminium nadają opakowaniu niezbędną stabilność oraz chronią jego zawartość przed światłem, zapachami i działaniem tlenu.