Targi Interplastica 2009 dla polskich firm

Interplastica, czyli największe w Rosji targi dla branży tworzyw sztucznych, otwierają się na polskich wystawców.

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych i kauczuku w Rosji w dalszym ciągu korzysta z dobrej koniunktury na tamtejszym rynku. W najbliższych latach eksperci liczą na przyrost PKB na poziomie około 6 proc. Wysokie stopy wzrostu odnotowują przede wszystkim branże konsumenckie. Boom w przemyśle spożywczym skutkuje zapotrzebowaniem na opakowania z tworzyw sztucznych, rozwój sektora budowlanego ma wpływ na wzrastający popyt na rury z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne, profile okienne. Z kolei tempo wzrostu w przemyśle samochodowym zapewnia ożywione zainteresowanie maszynami do produkcji tworzyw sztucznych i gumy, surowcami i półproduktami. Dla oferentów tych towarów zarówno w średnim, jak i wysokim przedziale cenowym, Rosja i kraje sąsiadujące pozostają w najbliższej przyszłości bardzo interesującym rynkiem.

Naprzeciw tym tendencjom wychodzą Targi Interplastica Moskwa - Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku. Jest to wiodący punktem branżowych spotkań w regionie. Od lat impreza odnotowuje, zarówno w liczbie wystawców jak i odwiedzających, stały wzrost.

W 2009 r. targi odbędą się już po raz dwunasty. Termin imprezy: 27 - 30 stycznia. Miejsce: moskiewskie tereny targowe Krasnaja Presnja.

Już teraz targi cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy, czyli Messe Düsseldorf i jej spółka córka OOO Messe Düsseldorf Moskwa liczą na udział blisko 600 wystawców z całego świata do dyspozycji których będzie około 13,8 tys. mkw. Na razie wpłynęły zgłoszenia od firm z 29 krajów. Zapowiedziany jest udział przedsiębiorstw z Chin, Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Portugalii, Tajwanu i Turcji. Po raz kolejny najsilniej reprezentowane mają być Niemcy i Włochy.

Ponad 140 niemieckich firm zajmie około 3,6 tys. mkw. powierzchni wystawowej. Natomiast oferenci z Włoch zaprezentują swoje produkty i usługi na około 1,8 tys. mkw. Jeśli chodzi o spółki rosyjskie, to do tej pory zarejestrowało się ich ponad 120.

Główne tematy targów Interplastica 2009 to maszyny i wyposażenie dla przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuku, maszyny do obróbki wstępnej i recyklingu, narzędzia i urządzenia peryferyjne, urządzenia pomiarowe, sterujące, regulujące i kontrolne, surowce i materiały pomocnicze, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku, logistyka, technika składowania oraz usługi.

Na ostatnie targi Interplastica oraz odbywające się równolegle targi Upakovka/Upak Italia 2008 przybyło 24 tys. odwiedzających. Pochodzili oni przede wszystkim z sektora zajmującego się obróbką tworzyw sztucznych, sektora chemicznego, budowy maszyn oraz sektora odbiorców tego typu produktów i usług.

W 2009 r. targi ponownie odbędą się w tym samym czasie co Upakovka/Upak Italia. Międzynarodowe Targi Maszyn i Wyposażenia dla Branży Opakowaniowej zajmą kompleks hal 2/1 do 2/3 w bezpośrednim sąsiedztwie z halami targów Interplastica. - Ten zestaw imprez oferuje wystawcom i gościom prezentację możliwości tych dwóch dynamicznie rosnących branż na rynku rosyjskim - podkreślają przedstawiciele firmy Messe Düsseldorf.

Czytaj więcej: Targi 809