Tarnowska szkoła pod patronatem Azotów

Tarnowska szkoła pod patronatem…
Podczas poniedziałkowego rozpoczęcia roku szkolnego przedstawiciele Grupy Azoty SA oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach podpisali umowę o współpracy, której celem jest wzmocnienie efektywności kształcenia młodzieży. Jak podkreślają przedstawiciele Azotów, najlepsi absolwenci będą mogli liczyć na zatrudnienie w spółce.

- Świadomi konieczności współpracy ze społecznością lokalną i zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, będziemy zacieśniać współpracę ze szkołą i całym miastem - powiedział prezes zarządu Grupy Azoty, Paweł Jarczewski. - Im jesteśmy silniejsi, im więcej możemy, tym bardziej czujemy się odpowiedzialni za szeroko rozumiane środowisko, w którym działamy.

Umowa współpracy, która została zawarta na lata 2013-2017, przewiduje zatrudnianie do 10 absolwentów ZST z każdego rocznika, zgodnie z aktualnymi potrzebami spółki. Ponadto, organizowane będą dla uczniów praktyki zawodowe oraz wyjazdy naukowo-dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli.

Sygnatariusze umowy będą także współpracować przy organizacji zajęć dydaktycznych, wynikających z podstawy programowej dla zawodów, których Zespół Szkół Technicznych nie może realizować z powodu braku odpowiedniego wyposażenia. Także nauczyciele będą mogli brać udział w szkoleniach w zakresie nowych technologii wykorzystywanych w tarnowskiej spółce.

- Szkoła nasza powstała z inicjatywy Grupy Azoty SA i zawsze, wspomagana przez zakłady, była pod ich kuratelą - stwierdził Krzysztof Kołaciński, dyrektor ZST w Tarnowie-Mościcach. - Wykształciła wiele pokoleń pracowników Grupy Azoty. Znamy wiele takich rodzin, gdzie dziadek, ojciec i syn uczyli się w naszej szkole.

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach im. Ignacego Mościckiego będzie zmierzać do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach oraz Zespołem Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. Wszystkie trzy placówki podpiszą umowę trójstronną, regulującą zasady wzajemnego podnoszenia jakości kształcenia technicznego m.in. poprzez wymianę młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej czy wspólnego opracowywania projektów, mających na celu pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych.

Tarnowska szkoła wraz z Grupą Azoty podpisały wcześniej umowę z Fundacją im. Ignacego Mościckiego, w ramach której spółka zobowiązała się do wpłacania co roku darowizny na cele edukacyjne.

Czytaj więcej: Szkoły i uczelnie 64

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8