Technika resin infusion w produkcji form

Technika resin infusion w produkcji form
Resin infusion to stosunkowo nowa metoda znajdująca swoje zastosowanie w produkcji form.

W ostatnich latach rynek kompozytów ulega dynamicznemu rozwojowi. Jedną z technik produkcji laminatów jest metoda infuzji „resin infusion”. Znajduje ona coraz szersze zastosowanie nie tylko w produkcji gotowych elementów, ale również form. Od pewnego czasu producenci surowców wprowadzili szereg materiałów jakie można zastosować w produkcji form metodą infuzji. Wprowadzenie tych nowych materiałów pozwoliło na redukcję kosztów oraz czasu potrzebnego do wykonania form.

Dwie najbardziej popularne metody produkcji form, to budowanie przez laminowanie kontaktowe oraz produkcja z tzw. prepregów. Budowa form przez laminowanie kontaktowe jest uciążliwe, a wymiary mają znaczne odchylenia od tolerancji przy dużych elementach. Jest to proces bardzo czasochłonny i zależny od precyzji wykonawcy formy. Z olei budowanie z prepregu węglowego jest bardzo kosztowne, wymaga wygrzewania w wysokich temperaturach oraz przynosi dużo odpadów. Oba te procesy są obecnie wykorzystywane na szeroką skalę.

Wykonanie formy może być najdroższą częścią procesu wytwórczego, a firmy są stale pytane o obniżkę kosztów narzędzia przy utrzymaniu wysokiej jakości. W odpowiedzi na potrzeby Airtech, czy choćby Huntsman przygotowały specjalne materiały, dzięki którym formy mogą być wykonywane w procesie infuzji. Proces wykonania form metodą infuzji nie różni się w sposób zasadniczy od procesu wykorzystywanego przy produkcji gotowych laminatów w tej samej metodzie. Sama zasada wykonani formy metodą infuzji jest bardzo podobna do tej przy wykonywaniu gotowych laminatów.

Technika infuzji to proces podczas którego osiągane jest podciśnienie w obszarze pomiędzy formą i workiem próżniowym. Ta różnica w ciśnieniu pozwala na zassanie żywicy i impregnację tzw. suchego zbrojenia, czyli tkaniny szklanej, aramidowej lub węglowej.

Technika infuzji posiada szereg zalet w stosunku do powszechnie stosowanych technik laminowania kontaktowego, czy wykonywania form z prepregów. Podczas wykonywania infuzji uzyskiwane są wysokie parametry mechaniczne, porównywalne jedynie do tych jakie osiąganych przy wykonywaniu form z prepregów (uzyskiwana zawartość zbrojenia podobna jest do tej jaką uzyskujemy przy stosowaniu prepregów) natomiast nie wymagane jest składowania i transportu w chłodni prepregów.

Ponadto czas rozformowania jest znacznie krótszy, nie jest też wymagane wygrzewanie form w wysokich temperaturach. Metoda infuzji posiada liczne zalety również w porównaniu do laminowania metodą kontaktową, np. emisje styrenu w przypadku form wykonywanych z poliestrów są minimalne. Można tez uzyskać np. wysoką zawartość zbrojenia, a czas wykonania formy jest znacznie krótszy.

Aktualnie metoda infuzji jest szeroko stosowana przy produkcji form w takich gałęziach przemysłu jak np. lotnictwo (elementy kadłuba, skrzydła itp.), motoryzacja, przemysł kolejowy.

Wykorzystano m.in materiały firmy Milar.

Czytaj więcej: Technologie 459 Forma 41