Drukuj

Technologia Engel X – Melt

Technologia Engel X – Melt
Engel X – Melt to technologia koncernu Engel do mikrowtrysku i produkcji cienkościennych elementów.

Głównym atutem technologii X - Melt jest nadzwyczajna powtarzalność procesu, która wynika z dokładnego pozycjonowania elektromechanicznego napędu ślimaka. Wahania charakterystyki zamykania zaworu zwrotnego eliminuje odpowiedni program. Ciśnienie resztkowe w gnieździe po odprężeniu stopu czyni zbędnym fazę przełączania na docisk.

Engel X-Melt powstałą jako technologia wtryskiwania cechująca się możliwością tworzenia dużą prędkością precyzyjnych lub cienkich wyrobów. Jest to rozwiązania wysoce niestandardowe. Konwencjonalna metoda wtryskiwania z dużą prędkością wymaga bowiem zastosowania maszyny o dużej mocy napędu i akumulatora wspomagającego wtrysk oraz zwolnienia prędkości ślimaka podczas ruchu do przodu.

Engel X-Melt

X-Melt wykorzystuje natomiast energię zgromadzoną w wysoko sprężonej masie uplastyczniającej znajdującej się w przedniej części ślimaka. Wtrysk odbywa się w bardzo prosty sposób za pomocą otwarcia dyszy, co doprowadza do wybuchowego rozprężenia masy uplastycznionej i wypełnienia gniazda formy wtryskowej. Ten proces nie wymaga dodatkowego ciśnienia wtrysku.

Wykorzystanie procesu Engel X-Melt ma miejsce zawsze wtedy, gdy konwencjonalna technika wtrysku nie potrafi skutecznie sprostać danemu zadaniu. Typowe masy pojedynczego wtrysku wahają się pomiędzy 0,1 grama i 20 gramów, podczas gdy grubość ścianek bądź sekcji znajduje się w przedziale 0,1 mm – 1 mm. Podstawowym wymogiem tego systemu jest ślimak plastyfikujący, który może być bardzo dokładnie pozycjonowany, tak jak ma to miejsce w przypadku wtryskarek firmy Engel.

Engel X-Melt dostępny jest z wtryskarką Engel E-Motion lub Engel Victory wyposażoną w ukłąd wtryskowy o rozmiarach od EM 80 do EM 440, co pozwala na przekształcenie standardowej wtryskarki w specjalistyczną maszynę do mikrowtrysku.

Jak dokładnie przebiega opisywany proces?

Jego pierwszą częścią jest plastyfikacja. Układ plastyfikujący wtryskarki lub nawet forma wtryskowa z gorącym kanałem są wyposażone w dysze wtryskową zamykaną iglicą. Dysza jest zamykana, kiedy ślimak znajduje się w pozycji wyjściowej. Ślimak plastyfikujący obraca się i plastyfikuje określoną ilość tworzywa.

Druga faza procesu to kompresja masy Po zakończeniu procesu plastyfikującego i zamknięciu dyszy zamykającej, ślimak pełni funkcję tłoka do sprężania masy plastyfikującej. W zależności od aplikacji i materiałów użytych, ciśnienie kompresji znajduje się w przedziale 2 -2,5 tys. barów. Pod tym ciśnieniem objętość masy plastyfikującej zmniejsza się o ok. 10 proc. Stan kompresji jest podtrzymywany przez krótki okres w celu zagwarantowania jednolitej temperatury całego stopu.

Engel X-Melt

Ostatnia faza proces to wypełnianie formy wtryskowej. Wcześniej zamykana dysza jest teraz otwarta. Masa uplastyczniona gwałtowanie „wybucha” i zaledwie w ułamku sekundy wypełnia gniazda formy. Pozostałe ciśnienie odgrywa rolę ciśnienia podtrzymującego w celu zrekompensowania skurczu. Podczas operacji wypełniania formy wtryskowej pozycja ślimaka nie ulega zmianie, co umożliwia idealne powtórzenie całego procesu od początku.


Wtryskarki, automatyzacja, technologie, serwis.
 

Wtryskarki, automatyzacja, technologie, serwis.

Ostródzka 50b, 03-289, Warszawa, woj. mazowieckie