Technologia Engel X – Melt

Technologia Engel X – Melt…
Engel X – Melt to technologia koncernu Engel do mikrowtrysku i produkcji cienkościennych elementów.

Głównym atutem technologii X - Melt jest nadzwyczajna powtarzalność procesu, która wynika z dokładnego pozycjonowania elektromechanicznego napędu ślimaka. Wahania charakterystyki zamykania zaworu zwrotnego eliminuje odpowiedni program. Ciśnienie resztkowe w gnieździe po odprężeniu stopu czyni zbędnym fazę przełączania na docisk.

Engel X-Melt powstałą jako technologia wtryskiwania cechująca się możliwością tworzenia dużą prędkością precyzyjnych lub cienkich wyrobów. Jest to rozwiązania wysoce niestandardowe. Konwencjonalna metoda wtryskiwania z dużą prędkością wymaga bowiem zastosowania maszyny o dużej mocy napędu i akumulatora wspomagającego wtrysk oraz zwolnienia prędkości ślimaka podczas ruchu do przodu.

Engel X-Melt

X-Melt wykorzystuje natomiast energię zgromadzoną w wysoko sprężonej masie uplastyczniającej znajdującej się w przedniej części ślimaka. Wtrysk odbywa się w bardzo prosty sposób za pomocą otwarcia dyszy, co doprowadza do wybuchowego rozprężenia masy uplastycznionej i wypełnienia gniazda formy wtryskowej. Ten proces nie wymaga dodatkowego ciśnienia wtrysku.

Wykorzystanie procesu Engel X-Melt ma miejsce zawsze wtedy, gdy konwencjonalna technika wtrysku nie potrafi skutecznie sprostać danemu zadaniu. Typowe masy pojedynczego wtrysku wahają się pomiędzy 0,1 grama i 20 gramów, podczas gdy grubość ścianek bądź sekcji znajduje się w przedziale 0,1 mm – 1 mm. Podstawowym wymogiem tego systemu jest ślimak plastyfikujący, który może być bardzo dokładnie pozycjonowany, tak jak ma to miejsce w przypadku wtryskarek firmy Engel.

Engel X-Melt dostępny jest z wtryskarką Engel E-Motion lub Engel Victory wyposażoną w ukłąd wtryskowy o rozmiarach od EM 80 do EM 440, co pozwala na przekształcenie standardowej wtryskarki w specjalistyczną maszynę do mikrowtrysku.

Jak dokładnie przebiega opisywany proces?

Jego pierwszą częścią jest plastyfikacja. Układ plastyfikujący wtryskarki lub nawet forma wtryskowa z gorącym kanałem są wyposażone w dysze wtryskową zamykaną iglicą. Dysza jest zamykana, kiedy ślimak znajduje się w pozycji wyjściowej. Ślimak plastyfikujący obraca się i plastyfikuje określoną ilość tworzywa.

Druga faza procesu to kompresja masy Po zakończeniu procesu plastyfikującego i zamknięciu dyszy zamykającej, ślimak pełni funkcję tłoka do sprężania masy plastyfikującej. W zależności od aplikacji i materiałów użytych, ciśnienie kompresji znajduje się w przedziale 2 -2,5 tys. barów. Pod tym ciśnieniem objętość masy plastyfikującej zmniejsza się o ok. 10 proc. Stan kompresji jest podtrzymywany przez krótki okres w celu zagwarantowania jednolitej temperatury całego stopu.

Engel X-Melt

Ostatnia faza proces to wypełnianie formy wtryskowej. Wcześniej zamykana dysza jest teraz otwarta. Masa uplastyczniona gwałtowanie „wybucha” i zaledwie w ułamku sekundy wypełnia gniazda formy. Pozostałe ciśnienie odgrywa rolę ciśnienia podtrzymującego w celu zrekompensowania skurczu. Podczas operacji wypełniania formy wtryskowej pozycja ślimaka nie ulega zmianie, co umożliwia idealne powtórzenie całego procesu od początku.
Reportaże

Forum

Tipen1

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-04-06

Yellow

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-03-23

Janusz75

Własna firma produkcyjna 2021-03-22

Cosmoplast

Wtrysk PA6 GF 30 2021-03-20

Gerard

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-03-08