Technologia d2w powinna być częścią unijnej strategii środowiskowej

Technologia d2w powinna być…
Brytyjska firma Symphony Environmental Technologies szybko zareagowała na głosy dobiegające z Brukseli i dotyczące możliwości nałożenia zakazu na stosowanie jednorazowych toreb foliowych.

Przypomnijmy, że niedawno Janez Potocnik, unijny komisarz ds. środowiska oznajmił, że wprowadzenie zakazu stosowania tradycyjnych plastikowych torebek na terenie całej Unii Europejskiej jest pomysłem, który można wprowadzić w życie. Szczegółów nie zdradził, stwierdził jedynie, że możliwe będzie dokonanie oceny wpływu jaki przyniosłaby taka decyzja.

W reakcji na te słowa, specjaliści z Symphony Environmental Technologies podkreślają, że same starania Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązania problemu odpadów tworzyw sztucznych w środowisku oceniają pozytywnie.

W odpowiedzi na słowa Potocnika, Michael Stephen, prezes Symphony oznajmił: - Z zadowoleniem przyjmujemy intencje komisarza by rozpatrzyć wszelkie opcje, ponieważ Unia Europejska nie posiada aktualnie żadnej wypracowanej strategii w odniesieniu do odpadów z tworzyw sztucznych, które dostają się do środowiska lądowego lub morskiego i nie mogą być w żaden sposób zebrane do recyklingu.

Czekamy na wprowadzenie technologii d2w do tworzyw sztucznych powodującej proces ich oksy-biodegradacji jako wartościowego narzędzia dla przyszłej polityki unijnej poświęconej kwestii odpadów. Nie ma żadnych dowodów, że biodegradacja tworzywa różnego rodzaju zachęca do zaśmiecania – przyznał Michael Stephen.

Brytyjska Agencja Środowiskowa opublikowała niedawno specjalny raport, w którym rozpoznawane były korzyści dla środowiska wynikające z używania toreb z tworzyw sztucznych, w tym tych z tworzywa oksy-biodegradowalnego. W tym kontekście Symphony nie wierzy, że unijny zakaz nałożony na wszystkie rodzaje torebek z tworzyw sztucznych byłby uzasadniony. Przywoływany przez firmę raport wskazał, że te torebki są często wielokrotnie używane, więc nie można nazywać ich jednorazowymi.

W Polsce wyłącznym przedstawicielem Symphony Technologies jest firma Ecoplastic Technologies.

Oksy-biodegradacja jest procesem, który powoduje samodegradację tworzyw sztucznych. Jednocześnie produkty oksy-biodegradowalne mogą być poddawane procesowi recyklingu, a już częściowo utlenione - kompostowane. d2w to z kolei asortyment specjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych powodujących ich oksy-biodegradację. Technologia d2w opracowana przez Symphony Environmental umożliwia kontrolowanie czasu życia produktów i opakowań wykonywanych z tworzyw sztucznych. Rozkład produktów następuje po zakończeniu ich założonej przydatności do użycia.

Niewielka ilość d2w dodawana jest do zwykłego polimeru podczas produkcji tworzywa sztucznego. Pod koniec przydatności produktu, d2w automatycznie rozbija molekularne struktury polimeru na nieszkodliwe, biodegradowalne półprodukty. Degradacja zachodzi w naturalnym środowisku w obecności tlenu (oksy-degradacja) i jest przyspieszana przez światło ultrafioletowe i ciepło.Fragmenty tworzywa sztucznego są przyswajane przez mikroorganizmy znajdujące się w środowisku. Pozostałe komponenty tworzywa przekształcają się w dwutlenek węgla, wodę i biomasę.