Technologia estrów specjalistycznych wyróżniona w prestiżowym konkursie

Technologia estrów specjalistycznych… Grupa Azoty ZAK SA wraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" otrzymała wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości za innowacyjną technologię wytwarzania estrów specjalistycznych na bazie alkoholi OXO. Konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Gala wręczenia nagród XIX edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości odbyła się 30 listopada br. w Warszawie z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, który życzył polskim przedsiębiorcom innowacyjnych produktów wybiegających w przyszłość oraz pokreślił rolę i znaczenie konkursu Polski Produkt Przyszłości dla rozwoju silnej gospodarki, która jest synonimem silnej Polski.

Dyplom odebrał Mateusz Gramza, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA, wraz z Andrzejem Kruegerem, dyrektorem ICSO. Nagrody wręczała Patrycja Klarecka, prezes PARP, która wyraziła swoje uznanie dla determinacji i wysiłku zespołów pracujących nad wyróżnionymi projektami. Doceniła współpracę świata nauki z przemysłem i chęć podjęcia inwestycyjnego ryzyka.

Wyróżniona technologia umożliwi wprowadzenie nowych plastyfikatorów polimerowych do oferty Grupy Azoty ZAK SA. W sposób bezpośredni wpisze się w zakres bioproduktów z uwagi na zastosowanie bioodnawialnego kwasu bursztynowego. Jego wykorzystanie zwiększy stopień ekologizacji produktów. Spółka będzie pionierem w zakresie zastosowania kwasu biobursztynowego do wytwarzania bioplastyfikatorów.

- To innowacyjne rozwiązanie produktowe na skalę międzynarodową - powiedział Mateusz Gramza. - Wśród wielu zalet nowych plastyfikatorów są korzystne właściwości użytkowe - między innymi niższa migracja, znacznie niższa lotność oraz pozytywny wpływ na właściwości wytrzymałościowe tworzywa. Ponadto planowana produkcja na bazie odnawialnego kwasu biobursztynowego przełoży się na korzyści dla środowiska naturalnego.

Innowacja procesowa również wpisuje się w ochronę środowiska naturalnego ze względu na zmniejszoną ilość operacji technologicznych, skutkująca m.in. niższym zużyciem energii elektrycznej i wody, eliminacją wysokowrzących estrów, sprawniejszym systemem wydzielania składników organicznych (alkoholi).

Nagrodzona technologia umożliwi zwiększenie zastosowania plastyfikatorów Grupy Azoty ZAK SA w specjalistycznych aplikacjach, szczególnie w tzw. segmentach wrażliwych dotyczących produktów medycznych, zabawek dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, opakowań żywności, z dostosowaniem do obowiązujących wymagań rynkowych i unijnych w zakresie czystości, jakości i bezpieczeństwa stosowania.

Projekt dotyczący opracowania technologii wytwarzania estrów specjalistycznych uzyskał dofinansowanie w wysokości 23 mln zł, przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu "Linie Pilotażowe" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spółka przeprowadzi szereg zaawansowanych prac rozwojowych, które mają zaowocować uzyskaniem szerokiej gamy nieftalanowych plastyfikatorów niskocząsteczkowych oraz innowacyjnych plastyfikatorów poliestrowych. Projekt będący przedmiotem dofinansowania obejmie realizację prac rozwojowych na linii pilotażowej, na której zaimplementowana zostanie nowa technologia w skali półprzemysłowej, umożliwiając wytworzenie partii prototypowych nowych produktów. Efektem, uzyskanym w perspektywie trzech lat od zakończenia powyższych działań, będzie rozpoczęcie produkcji w skali przemysłowej.

- Grupa Azoty ZAK SA jako główny kierunek działania obrała innowacyjność, a realizowany projekt estrów specjalistycznych wpisuje się w tę strategię w dwóch wymiarach - mówi Mateusz Gramza. - Pierwszym jest innowacja procesowa w skali kraju, związana z opracowaniem nowej technologii wytwarzania. Drugim - innowacja produktowa, realizowana poprzez wprowadzenie do oferty nowych plastyfikatorów polimerowych. W tym przypadku możemy mówić o skali międzynarodowej.

Projekt zostanie przeprowadzony przez Grupę Azoty ZAK SA we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego w Warszawie.