Technologia formowania obrotowego

Technologia formowania obrotowego
Technologia formowania obrotowego z jednego elementu jest wykorzystywana m.in. do produkcji ekologicznych pojemników, służących do zbierania i recyklingu różnych odpadów takich jak m.in. tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe oraz papier.

Prezentowana tu technologii formowania obrotowego z jednego elementu umożliwia eliminowanie wszelkich naprężeń w wytwarzanych przy jej udziale pojemnikach ekologicznych. Co więcej zapewnia jednakową grubość ich ścian. Tym samym pojemniki powstają w całości z jednego, trwałego tworzywa - jest to polietylen średniej gęstości i wymagają minimalnej konserwacji.

Sam proces formowania obrotowego związany jest z podgrzewaniem tworzywa wewnątrz zamkniętej formy, która dość powoli obraca się w dwóch kierunkach tzw. dwuosiowo.

Odbywa się to w taki sposób, że polimer tworzy powłokę wewnątrz formy bez jakiejkolwiek siły naporu lub też siły odśrodkowej. Prędkość i czas trwania cyklu są dobierane według kształtu formowania i w zależności od grubości ścian.

Zbiornik wytworzony w technologii formowania obrotowego przez firmę Titan Eco

Szczegółowy kształt przebiegu produkcji można podzielić na kilka następujących po sobie etapów.

Rozpoczyna się on od konieczności dokonania załadunku sproszkowanego tworzywa do formy. Nieruchoma forma jest napełniana określoną ilością proszku. Warto wiedzieć, że to właśnie ilość proszku wsypanego do formy decyduje o grubości ścian produktu finalnego. W następnej fazie odbywa się podgrzewanie. Forma trafia do specjalnego pieca, w którym obraca się dwuosiowo. Podgrzewa się ją aż do momentu, w którym zaistnieje już faza stopienia tworzywa. Oczywiście po osiągnięciu wymaganej temperatury forma zostaje wyjęta z pieca i umieszczona w komorze chłodzącej. Proces może wymagać chłodzenia wodą lub powietrzem lub też w razie potrzeby dwoma czynnikami naraz. Na koniec, po dokonanym już schłodzeniu, forma jest zdejmowana, a cały proces można rozpocząć ponownie.

Z zaprezentowanej technologii korzysta m.in. spółka Titan Eko, która wytwarza pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki do przechowywania paliw płynnych, AdBlue, wody pitnej, deszczowej i substancji chemicznych. Firma jest w tej chwili największym w Europie producentem wyrobów z polietylenu przy zastosowaniu technologii formowania obrotowego.