Technologia produkcji biopaliw drugiej generacji

Technologia produkcji biopaliw…
Biopaliwa drugiej generacji to paliwa, których wytwarzanie nie zagraża produkcji żywności. O ile w przypadku biopaliw pierwszej generacji substratem były rośliny uprawne, jak kukurydza, trzcina cukrowa czy buraki cukrowe, tak biopaliwa drugiej generacji produkowane są m.in. z celulozowych resztek organicznych.

W lipcu 2012 roku firma Clariant uruchomiła demonstracyjną linię do produkcji etanolu z odpadów rolniczych przy użyciu technologii sunliquid. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę, do wytwarzania bioetanolu może być używana słoma kukurydziana z upraw rozpowszechnionych w Ameryce Północnej oraz bogate w celulozę wytłoki trzciny cukrowej uprawianej głównie w Ameryce Łacińskiej i Azji. Także używana w tym celu do tej pory słoma pszeniczna wykazuje dobre właściwości, w niektórych aspektach nawet przekraczające oczekiwania.

Jak zauważają przedstawiciele Clariant, najnowsze odkrycia wskazujące na możliwość poszerzenia bazy surowcowej pozwoli firmie na komercjalizację procesu także na ważnych, pozaeuropejskich rynkach. W Ameryce Północnej każdego roku plantacje kukurydzy generują 570 mln ton pozostałości tej rośliny. W Brazylii produkcja bioetanolu mogłaby wzrosnąć o 50 proc. dzięki użyciu do jego produkcji wytłok z upraw.

Co istotne, użycie tych roślin nie stanowi konkurencji dla produkcji żywności oraz nie ogranicza terenów wykorzystywanych pod uprawy. Produkowany w procesie sunliquid etanol pochodzenia celulozowego pozwala na 95-procentowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi. Produkcja bioetanolu może także zmniejszyć zależność od importu ropy naftowej oraz pozwoli na rozwój lokalnych rynków.

Kolejnym krokiem w procesie komercjalizacji rozwiązania oferowanego przez firmę Clariant będzie budowa pierwszej komercyjnej linii produkcyjnej o wydajności 50-150 tys. ton etanolu rocznie.

Obecnie Clariant prowadzi prace nad pozyskaniem partnerów do współpracy oraz ustaleniem lokalizacji dla pierwszej instalacji. Model przyjęty przez spółkę zakłada udzielanie pakietów licencyjnych obejmujących pełny proces produkcyjny.

Czytaj więcej: Biopaliwa 16