Technologia przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych

Firma SPERANDA-1 z Woli Krzysztoporskiej opracowała innowacyjna technologię katalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych poliolefinowych na węglowodory. Technologia ma pomóc w zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych. Znaczenie tej technologii dostrzegło już European Environmental Press obejmuje swym zasięgiem kraje Unii Europejskiej. Jest to forum, które nagradza najbardziej innowacyjne pomysły w dziedzinie ochrony środowiska.

Stosowanie tego typu technologii do transformacji odpadów z tworzyw sztucznych staje się powoli koniecznością. Oto bowiem obecnie odpady polietylenu i polipropylenu stanowią zdecydowaną większość wśród odpadów tworzyw sztucznych. Jest to ponad 60 proc. odpadów z tej grupy. W ich skład wchodzą różnego typu folie, worki, butelki, pojemniki.

Z tego też względu opracowywane są różne sposoby przetwarzania ich. Jeden z nich opracowała firma Sperenda-1.

Surowcem wykorzystywanym w opracowanej technologii, są odpady tworzyw sztucznych z grupy poliolefin, czyli polietylen wysokociśnieniowy małej gęstości (LDPE), polietylen niskociśnieniowy małej gęstości, liniowy (LLDPE) oraz polietylen niskociśnieniowy dużej gęstości (HDPE). Surowcem jest także polipropylen ataktyczny, syndiotaktyczny oraz izotaktyczny.

Do przeprowadzenia transformacji potrzebna jest specjalna instalacja. Zbudowana jest ona w systemie modułowym. Składa się z takich elementów jak: układ grzewczy, układ dozowania tworzyw, wymiennik ciepła, stabilizator, układ chłodniczy zamknięty, układ odbieralników, zbiornik magazynowy, aparatura kontrolno-pomiarowa, rozdzielnia elektryczna oraz sprężarka.

Jej moce produkcyjne w zakresie zdolności przerobu tworzyw sztucznych różnią się w zależności od ilości modułów. Przy wykorzystaniu trzech modułów wynoszą one 2030 Mg rocznie, z kolei dla czterech modułów wzrastają do 2707 Mg rocznie. Ilość produktu koniecznego dla trzech modułów to 1624 Mg rocznie, natomiast dla czterech 2166 Mg w skali roku. Proponowana powierzchnia produkcyjna dla trzech modułów to 700mkw. dla czterech powinna być już ona o 100 mkw. większa.

Jak działa instalacja?

Powstawanie węglowodorów zachodzi w procesie transformacji termokatalitycznej. Proces przebiega przy udziale katalizatora, którym jest aluminium o wielowarstwowej strukturze związanej.

Długie łańcuchy węglowodorowe dzielone są na krótsze. Powstające węglowodory w temperaturach reakcji termokatalitycznej transformacji występują w postaci par. Te z kolei są odprowadzane z obszaru reakcji specjalnym rurociągiem odprowadzającym. Po przejściu przez stabilizator i zespół chłodnic pary przechodzą do odbieralnika. Mieszanina w postaci ciekłej przepompowywana jest do zbiornika magazynowego.

Cały proces termokatalitycznej transformacji przebiega w sposób ciągły. Źródłem ciepła technologicznego jest gazyfikator trocin zbudowany z zasobnika trocin, podajnika trocin oraz palnika gazowego.