Technologia xDNA do pomiaru barw w przemyśle tworzyw sztucznych

Jak działa xDNA?

Każda barwa ma swoją własną, niepowtarzalną osobowość. xDNA umożliwia określenie wielokątowe danych spektralnych w formacie trójwymiarowym. Ten trójwymiarowy model matematyczny jest szczególny dla każdej barwy i można go wykorzystać jako charakterystyczny „odcisk palca“. Kluczem do tej metody jest nowy spektrofotometr MA98, pracujący w połączeniu z X-Color QC software. Opracowuje on dane przy pomocy opatentowanego algorytmu xDNA.

Nowy, wielokątowy spektofometr MA98 jest w stanie dostarczyć o wiele więcej
podstawowych informacji, dotyczących w szczególności efektów błyskowych i specjalnych filmu lakierniczego. Przyrząd nawiązuje do swojego poprzednika, spektrofotometru MA68II, który zdominował obszar pomiarów w ciągu minionych 10 lat. Jednak w ciągu tego okresu technologia uległa dalszemu rozwojowi.

Nowy spektrofotometr szczególnie dokładnie mierzy właściwości filmu powlekającego. Jest to ważne szczególnie ze względu na rosnącą liczbę lakierów z efektem połyskowym, które co roku wprowadzane są na rynek. Dostarcza ponadto wyjątkowy profil efektowego lakieru, który ma zupełnie jasną wartość wyrazu dla wszystkich użytkowników łańcucha dostawców. W ten sposób można zaoszczędzić wiele czasu i jednocześnie pieniędzy podczas wprowadzania nowych wyrobów i programów. Pomaga również rozpoznać czy przyczyną niezgodności kolorystycznej jest nieprawidłowa pigmentacja czy rożne warunki aplikacji. Dostarcza wszystkie dane potrzebne do analizy i do osiągnięcia zgodności kolorystycznej między wzorcem i wyrobem końcowym oraz informacje dotyczące modyfikacji receptury barwnej lub potrzebnych zmian w procesie aplikacji.

Wśród innych zalet wymienić należy te, które oznaczają, że urządzenie X-Rite dokonuje pomiarów zgodnie z normą ASTM WK 1164 oraz normami DIN obowiązującymi dla pigmentów efektowych, gwarantuje kompatybilność z danymi zmierzonymi przez przyrząd poprzedniej generacji dając w ten sposób możliwość stworzenia bazy danych. Dzięki systemowi trzech czujników identyfikuje równomierne ciśnienie na mierzoną próbkę, niezawodnie i powtarzalnie mierzy również małe oraz zakrzywione płaszczyzny.

Innowacja xDNA polega na tym, że jest on w stanie nie tylko dokładnie określić, czy będziemy w stanie gołym okiem rozpoznać różnicę kolorystyczną między wzorcem i próbką, ale również określić, co stanowi przyczynę odmiennego wyglądu próbki.

xDNA dwóch elementów, które zostały polakierowane w różnym procesie, będzie się róŻnić w wielkości i kształcie według tego, czy chodzi o różnicę w pigmentacji czy sposobie aplikowania. Te dwa wyniki można w łatwy sposób porównać w formacie dwuwymiarowym, porównując krzywą próbki z krzywą wzorca. Przypomina to porównywanie dwóch fotografii, kiedy jeden negatyw nakładamy na drugi.

Czytaj więcej: Barwniki 75 Maszyny 480

brak
 

Spektrofotometry stacjonarne i przenośne do pomiaru barwy, mierniki połysku

Polska