Top menedżerowie o przyszłości sektora chemicznego

Top menedżerowie o przyszłości…
20 listopada w warszawskim hotelu InterContinental odbyła się trzecia edycja forum chemicznego "Chemical Industry Forum & Awards Gala". W wydarzeniu organizowanym przez Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego wzięli udział przedstawiciele najważniejszych polskich i zagranicznych spółek chemicznych działających Polsce oraz przedstawiciele administracji rządowej.

Spotkanie poświęcone kondycji sektora i pozycji polskiej chemii na globalnym rynku otworzył Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński. W swoim wystąpieniu podkreślił on mocne strony branży chemicznej w Polsce, a bez silnej chemii - jak stwierdził Karpiński - nie ma silnej gospodarki.

- Krzepiące jest to, że branża chemiczna rozwija się w sektorze firm prywatnych, jak i firm w których skarb państwa ma swoje udziały, tworząc dynamiczny wehikuł rosnącego eksportu polskiej produkcji - powiedział Karpiński. - Branża chemiczna stała się w ostatnich latach jednym z liderów polskiej ekspansji zagranicznej, polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Daje także możliwość multiplikowania wielu miejsc pracy w pokrewnych dziedzinach. Pokazuje to bardzo wyraźnie, że bez chemii nie da się tworzyć silnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

Jednak zdaniem Karpińskiego bardzo potrzebne jest podjęcie działań na rzecz wprowadzania innowacji.

- Musimy wykorzystać czas, który jest nam dany w kolejnej perspektywie budżetowej - mówił Karpiński. - Branża chemiczna może pochwalić się, na tle innych branż, bardzo dobrą, efektywną współpracą między przemysłem a ośrodkami naukowo-badawczymi, a jakość działów R&D może być przedmiotem zazdrości. Stoimy przed ogromną szansą, by efektywnie wykorzystać pieniądze na innowacje, nowe technologie, wydłużenie łańcucha produkcji, wzrost marż na produktach finalnych. Tu musimy szukać przewag konkurencyjnych.

Chemical Industry Forum 2014


Karpiński zwrócił też uwagę na wyzwania, które stoją przed polską chemią, wśród których wymienił negocjowaną umowę o wolnym handlu między UE a USA, unijną politykę klimatyczną czy problem energochłonności polskiej chemii.

Kwestia innowacyjności i rozwoju branży podnoszona była także w panelach dyskusyjnych, które skupiły się wokół tematu pozycji polskiej chemii na rynku europejskim oraz światowym. Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, z ogromnym uznaniem wyrażał się o poziomie wniosków składanych do NCBiR w ramach programu Innochem, jednak zauważył jednocześnie, iż obecnie europejska chemia jest wobec chemii światowej zapóźniona o ok. 5 lat. Powodem takiego stanu rzeczy ma być, według Zielińskiego, błędna polityka klimatyczna Unii Europejskiej i - jak zauważył w rozmowie z portalem Plastech.pl - "środowiskowe fanaberie" zwolenników teorii globalnego ocieplenia.


katoda
katoda
*.75.69.136

Wysłany: 2014-11-25 23:18:44

Wypowiedź Zielińskiego doskonale obrazuje poziom świadomości Polaków nt. globalnego ocieplenia i jego przyczyn. Ale czego wymagać od przeciętnego Kowalskiego, skoro szef izby chemicznej, osoba ze stopniem naukowym i o dużym wpływie na rozwój przemysłu, ma klapki na oczach i nie potrafi wyobrazić sobie skutków rabunkowej gospodarki zasobami...