Torby biodegradowalne nie są lepsze dla środowiska niż torby z tworzyw sztucznych

Francuska Agencja Środowiska i Energii ADEME, która przestudiowała sprawę względnej przewagi jednorazowych toreb z tworzyw sztucznych, albo jednorazowych toreb ulegających biodegradacji doszła do wniosku, że torby ulegające biodegradacji nie są lepsze ze środowiskowego punktu widzenia od toreb z tworzyw sztucznych.

Zapisy projektu ustawy bez żadnego uzasadnienia promują torby ulegające biodegradacji. Zgodnie z wynikami badań Francuzów torby z tworzyw sztucznych nie są szkodliwe dla środowiska, a jednocześnie torby biodegradowalne nie są dla środowiska obojętne.

- Produkty rzeczywiście biodegradowalne, których cząsteczki składowe, dodatki i produkty rozkładu dowiodły swojej nieszkodliwości mogą pochodzić z surowców odnawialnych (skrobia kukurydziana) lub syntetycznych. Jeśli chodzi o produkty otrzymywane z surowców odnawialnych, to otwarcie dla produktów rolnych nowych rynków zbytu w dziedzinie energii, chemii i rynku materiałowego stanowi zasadniczy sposób odpowiedzi na konieczność ograniczenia emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany i promowania odnawialnych surowców w ramach trwałego rozwoju. Jednakże, w konkretnym przypadku worków jednorazowych, produkty na bazie skrobi kukurydzianej nie przedstawiają dla ochrony środowiska całościowych korzyści w porównaniu z jednorazowymi workami z polietylenu - poinformowała francuska Agencja.

Jednostka zauważyła, że worki ze skrobi kukurydzianej są źródłem mniejszego ryzyka związanego z porzuceniem i generują mniej utleniaczy fotochemicznych niż jednorazowe worki z polietylenu. Chodzi tu m.in. o zmniejszenie ryzyka dla fauny morskiej, przyjmując, że rzeczywiście dowiedziono, że produkty biodegradowalne mają zdolność biodegradacji w środowisku morskim.
Natomiast, jeśli chodzi o inne wskaźniki zanieczyszczeń, to są one bądź równoważne jednorazowym workom z polietylenu - chodzi tu o zużycie nieodnawialnej energii, zużycie wody, powstawanie odpadów, bądź też bardziej szkodliwe - mowa o takich zjawiskach jak efekt cieplarniany, zakwaszenie, eutrofizacja.

- Jednorazowe worki ze skrobi kukurydzianej nie stanowią więc same w sobie interesującego rozwiązania zastępczego. Ponadto wiadomości o biodegradowalności worków jednorazowych mogłyby stać się źródłem kolejnych nieporozumień wśród klientów i niosłyby ze sobą ryzyko niewłaściwego postępowania z odpadami przez konsumentów indywidualnych (zwłaszcza w odniesieniu do nakazu sortowania i istniejących sieci recyklingu), a nawet sprzyjać marginalnym tendencjom do porzucania odpadów - twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia Koeko, które powołuje się m.in. na ustalenia ADEME. Koeko przeciwstawia się sytuacji, w której opakowania z tworzyw sztucznych będą administracyjnie dyskryminowane.

Ich zdaniem ryzyko to jest tym większe, że samo pojęcie biodegradowalności jest jeszcze mało zrozumiałe dla szerokich rzesz społeczeństwa. Fakt, że materiały naprawdę biodegradowalne nie stanowią ciekawego rozwiązania dla worków jednorazowych, nie podważa użyteczności ich zastosowania w innych formach (przykład: folie rolnicze), czyli kiedy są naprawdę rozłożone i ich cząsteczki składowe, dodatki i produkty rozkładu okazały się nieszkodliwe i nie zakłócają działania istniejących lub organizowanych sieci recyklingu.

Jak argumentują w dziedzinie gospodarki odpadami rozwiązanie optymalne dla środowiska całościowo nie jest bowiem prostym zestawieniem optymalnych produktów czy materiałów danego typu i rozumowanie ograniczone do jednego typu materiału, nie biorące pod uwagę istniejących, prowadziłoby w sposób nieunikniony do dezorganizacji istniejących lub organizowanych sieci recyklingu.