Trudne półrocze Synthosu

Trudne półrocze Synthosu
Z opublikowanego wczoraj raportu finansowego Synthosu wynika, iż pierwsze półrocze było dla spółki dość trudnym okresem. Przychody grupy wyniosły w tym okresie 2,35 mld zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy sięgnęły poziom 2,59 mld zł. Nieco spadł również zysk z działalności operacyjnej - z 257,7 mln zł w I poł. 2013 roku do 252,2 mln zł w bieżącym okresie. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 168,76 mln zł i również był niższy niż w pierwszym półroczu 2013 roku, kiedy wyniósł 223,72 mln zł.

Gorsze wyniki niż I poł. 2013 roku odnotowano w segmencie Kauczuki i Lateksy 151,36 mln zł (wobec 220,5 mln zł w I poł. 2013 r.) oraz w segmencie Energetyka - 14,25 mln zł (25,75 mln zł w I poł. 2013 r.). Poprawę sytuacji odnotowano w segmencie Styrenopochodne - 69,26 mln zł (wobec 7,19 mln zł) oraz w dziale Pozostałe - 12,85 mln zł (wobec 7,88 mln zł). W dziale Dyspersji winylowych odnotowano stratę -57 tys. zł (wobec zysku 1,11 mln zł w I poł. 2013 roku).

Wyniki drugiego kwartału były poniżej konsensusu rynkowego. Przychody wyniosły w tym czasie 1,07 mld zł (analitycy przewidywali 1,3 mld zł), zaś zysk netto - 60,7 mln zł (konsensus: 95,6 mln zł). Wyższa niż zakładano była EBIDTA - 172 mln zł (prognozy: 149,2 mln zł) oraz zysk operacyjny - 131,4 mln zł (konsensus: 112,3 mln zł).

Komentując uzyskane wyniki, zarząd Sytnhosu podkreśla, iż pierwsze półrocze 2014 roku było "niełatwym i pełnym wyzwań okresem". Jak czytamy w raporcie, "obok poprawy koniunktury w Europie i USA w przemyśle samochodowym i w budownictwie, odczuwane były negatywne czynniki rynkowe determinujące osiągnięte przez Grupę Kapitałową Synthos SA wyniki działalności".

Stopniowo poprawiająca się koniunktura w europejskim przemyśle motoryzacyjnym była jednym z kluczowych czynników kształtujących oblicze rynku. W czerwcu br. sprzedaż samochodów osobowych w Unii Europejskiej wzrosła po raz dziesiąty z rzędu. Liczba rejestracji nowych aut wzrosła o 4,5 proc. w stosunku rocznym do 1,19 mln sztuk. W całym I półroczu sprzedaż była większa o 6,5 proc. niż przed rokiem, a dwucyfrowy wzrost odnotowały m.in. Wielka Brytania i Hiszpania

Wyższy był także w pierwszych miesiącach roku popyt na rynkach opon na wymianę w Europie. W przypadku samochodów osobowych wzrost w I półroczu 2014 roku wyniósł ok. 8 proc.

Do pozytywnych trendów rynkowych należała również poprawiająca się powoli sytuacja w branży budowlanej. Sprzedana produkcja budowlano-montażowa w I kw. br. zwiększyła się w o 10,1 proc. w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku a w II kwartale br. o odpowiednio 9,8 proc. Sytuacja ta wpływała na wyniki segmentu dyspersji oraz styrenowych tworzyw izolacyjnych (głównie EPS) produkowanych przez Synthos.

W I półroczu 2014 roku ceny podstawowych gatunków polistyrenów, tj. polistyrenu GPPS oraz HIPS pozostawały pod wpływem wysokich cen surowców. Sytuacja taka sprzyjała uzyskiwaniu korzystnych marż.

Pozytywny wpływ na wyniki omawianego okresu miała rosnąca sprzedaż kauczuków polibutadienowych Nd BR. Kauczuk Synteca odbierany był głównie bezpośrednio do producentów opon, ale spore ilości zostały też sprzedane do Indii w ramach sprzedaży spotowej.

Do negatywnych czynników Synthos zalicza m.in. niższe niż oczekiwano tempo rozwoju Chin, zwłaszcza w I kwartale roku. Wskutek słabszego rozwoju Państwa Środka zmniejszyły się możliwości generowania zysków dla europejskich producentów kauczuków syntetycznych.

Niekorzystny wpływ na uzyskiwane marże na kauczukach syntetycznych, a w konsekwencji na wyniki finansowe Synthosu, miały też stosunkowo niskie ceny butadienu.