Trwają prace nad budową Grupy Azoty

Trwają prace nad budową Grupy Azoty
Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach i Zakładów Azotowych Puławy przedłużyły do 14 listopada 2012 r. termin zawarcia umowy o konsolidacji w zakresie dotyczącym zasad ładu korporacyjnego, segmentacji obszarów biznesowych oraz uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych.

Umowa o konsolidacji, na podstawie której ZA Puławy wkomponowane zostaną do Grupy Azoty, wypracowywana jest przez komitet sterujący powołany na podstawie wrześniowego porozumienia określającego zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji.

- Azoty Tarnów i ZA Puławy mają już jasny kierunek prac nad umową o konsolidacji, co więcej, w warstwie zasadniczej komitet sterujący wypracował większość zapisów. Potrzebujemy jeszcze kilkunastu dni, by dopracować wszystko w szczegółach – mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

Celem obydwu spółek jest budowa wiodącej grupy chemicznej w regionie i jednego z głównych producentów nawozów w Europie.

Porozumienie z września przewiduje, że umowa o konsolidacji zostanie zawarta w dwóch etapach. W pierwszym do 14 listopada, czyli przed podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach w zakresie dotyczącym głównie organizacji przyszłej grupy kapitałowej, a także zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych. I w drugim etapie, w terminie 30 dni po podwyższeniu kapitału zakładowego ZAT, głównie w zakresie strategii integracji i rozwoju przyszłej grupy kapitałowej.

Powyższy podział na etapy zawarcia umowy o konsolidacji jest konsekwencją ograniczeń możliwości wymiany informacji pomiędzy Azotami Tarnów a ZA Puławy, wynikających z przepisów o ochronie konkurencji. W świetle tych przepisów wymiana szeregu informacji będzie możliwa po uzyskaniu zgody właściwego organu antymonopolowego na przeprowadzenie transakcji i po jej zamknięciu. Umowa stanie się skuteczna i będzie wykonywana pod warunkiem przeprowadzenia oferty nowych akcji Azotów Tarnów, o ile w wyniku tej oferty Azoty Tarnów stworzą z ZA Puławy grupę kapitałową.

Czytaj więcej: Przejęcia 183

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8