Tulejka rozdzielająca do układu chłodzenia form

Tulejka rozdzielająca do układu chłodzenia form
Firma A. Marciniak OT wraz z firmą WEMA wprowadza na rynek innowacyjną tulejkę rozdzielającą do układu chłodzenia.

Nowość jest promowana przez obydwie firmy jako rewolucyjne rozwiązanie. Tulejka to pomysłowe rozwiązanie w systemie układu chłodzenia form. Oto bowiem dotychczas np. wypychacze oraz śruby musiały być umieszczane często w niewygodnych miejscach z uwagi na kolizję z otworami układu chłodzenia. Tymczasem zastosowanie tulejki rozdzielającej pozwala krzyżować osie chłodzenia i wypychania, co w konsekwencji prowadzi do uproszczenia konstrukcji i oszczędności miejsca. Możliwe jest zastosowanie wypychaczy i śrub do 12 mm średnicy.

Tulejka składa się z elementu rozdzielającego oraz rurki podpierającej. Nie ma ona wpływu na spadek wydajności układu chłodzenia.

Poniżej prezentujemy przykładowe rozwiązania montażowe z użyciem nowego produktu. Na pierwszym rysunku przesunięcie osi krzyżowania się nie ma wpływu na jakość uszczelnienia. Drugi rysunek przedstawia sytuację, gdy kanały chłodzenia oraz śruby mocujące rozmieszczone są w optymalnym położeniu. Na trzecim rysunku układ chłodzenia poprowadzony został przez rdzeń formujący. Aż do chwili wprowadzenia tego innowacyjnego rozwiązania chłodzenie omijałoby rdzeń.

Tulejka rozdzielająca do układu chłodzenia firmy A. Marciniak OT


Tulejka rozdzielająca do układu chłodzenia firmy A. Marciniak OT


Tulejka rozdzielająca do układu chłodzenia firmy A. Marciniak OT


Czytaj więcej: Narzędzia 91 Nowości 239