Tworzywa sztuczne w wyniku wytłaczania reaktywnego

Tworzywa sztuczne w wyniku wytłaczania reaktywnego
Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie opracował i wdraża nową technologię otrzymywania tworzyw konstrukcyjnych z butelek PET w procesie wytłaczania reaktywnego.

Projekt Instytutu Chemii Przemysłowej jest przykładem nowatorskiego, proekologicznego rozwiązania technologicznego i wyrobu o wysokiej jakości przy wykorzystaniu polskiej myśli technicznej. Jednostka od wielu lat konsekwentnie doskonali i rozwija technologie z zakresu recyklingu surowców wtórnych w kierunku uzyskiwania produktów o najwyższej jakości i konkurencyjnych wskaźnikach techniczno-ekonomicznych.

Opracowane rozwiązanie umożliwiło osiągnięcie wysokiego poziomu technologicznego w nowym i rozwijanym na świecie kierunku jakim jest wytłaczanie reaktywne. W wyniku zachodzących w czasie wytłaczania reakcji chemicznych pomiędzy grupami funkcyjnymi PET i grupą funkcyjną modyfikatora tworzą się trwałe wiązania chemiczne, a otrzymany polimer wykazuje własności tworzywa konstrukcyjnego. Na podkreślenie zasługuje efekt ekologiczny w postaci utylizacji 1200 ton odpadów rocznie, co stanowi 240 mln sztuk zużytych butelek PET w przypadku tylko jednej linii technologicznej, jak również zmniejszenie deficytu w handlu zagranicznym poprzez wprowadzenie na rynek krajowy nowego tworzywa, jako zamiennika importowanych tworzyw konstrukcyjnych oraz możliwość eksportu produktu.

Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie opracował i wdraża nową technologię otrzymywania tworzyw konstrukcyjnych z butelek PET w procesie wytłaczania reaktywnego.


Innowacyjność oraz nowatorskie rozwiązania opracowanej technologii potwierdza uzyskana ochrona patentowa.

Warto wiedzieć, że wytłaczanie reaktywne jest intensywnie rozwijanym, nowoczesnym i jednocześnie wyjątkowo perspektywicznym kierunkiem inżynierii materiałowej. Stanowi również tańszy sposób otrzymywania tworzyw o pożądanych właściwościach, niż synteza nowych rodzajów tworzyw. Wytłaczanie reaktywne ma szereg zalet wynikających z faktu prowadzenia procesu w dwuślimakowej wytłaczarce, która gwarantuje stałą wydajność i ciągłość procesu, oraz w przypadku mieszanin polimerowych możliwość kontroli struktury. Ze względu na brak lotnych rozpuszczalników, proces jest przyjazny dla środowiska. Ponadto czas przebywania reagentów jest kontrolowany.