Układy uplastyczniające wtryskarek. Część 3

Układy uplastyczniające wtryskarek.…

Poprzednie części publikacji dotyczyły podstaw projektowania jednostki uplastyczniającej i obliczeń konstrukcji ślimaka. W części II przedstawiliśmy na przykładzie wybranego ślimaka obliczenia dotyczące zachowania wydajności uplastyczniania, zdolności do wytwarzania ciśnienia i procesu topienia materiału. W części kolejnej chcemy przedstawić działania pozwalające na optymalizację konstrukcji ślimaka.

Wyniki pierwszych obliczeń 

Dla opisywanego wcześniej ślimaka uzyskaliśmy średnią prędkość dozowania 12,49 g/s przy ciśnieniu uplastyczniania równym 80 bar i prędkości obwodowej ślimaka 300 mm/s. Średnia szybkość dozowania wynosiła około 12,49 g / s przy ciśnieniu dynamicznym 80 barów i prędkości obwodowej 300 mm / s. Ślimak przy powyższych parametrach wykazał wyraźną nadwyżkę zdolności wytwarzania ciśnienia. Przy ciśnieniu uplastyczniania 80 bar ślimak uzyskał szczytowe ciśnienie 160bar. Wartość ta powinna zostać obniżona do ca 120 bar w celu ochrony uplastycznianego materiału przed uszkodzeniem. 

Przebieg ciśnienia wzdłuż ślimaka dla drogi dozowania równej 50 mm
Przebieg ciśnienia wzdłuż ślimaka dla drogi dozowania równej 50 mm

Z drugiej strony proces topienia był wyjątkowo pozytywny, ponieważ materiał stopił się już całkowicie po około 8 D w kierunku transportu. Ważnym aspektem prowadzonych obliczeń optymalizacji ślimaka jest uzyskanie pewności, ze tworzywo ulegnie stopieniu i granulki materiału nie przedostaną się w głąb strefy dozowania, czy nawet do obszaru końcówki ślimaka. Materiał pozostający w stanie stałym może powodować uszkodzenie ślimaka lub końcówki. 

Krzywa topienia ASV dla ślimaka dla drogi dozowania równej 50 mm, pod koniec czasu cyklu
Krzywa topienia ASV dla ślimaka dla drogi dozowania równej 50 mm, pod koniec czasu cyklu


–––– Materiał w stanie nieuplastycznionym

–––– Materiał w stanie nieuplastycznionym po fazie postoju

–––– Udział materiału uplastycznionego (stopionego)

–––– Udział materiału uplastycznionego (stopionego po fazie postoju)

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia
 

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna
Leszek Nakonieczny
Leszek Nakonieczny
*.106.19.18

Wysłany: 2020-09-13 21:44:58

Skoro w układzie odbywa się uplastycznianie to mówmy o układach uplastycznaijących. Plastyfikacja (zmiękczanie) tworzyw sztucznych polega na domieszkowaniu polimerów będących głównym składnikiem tych tworzyw różnego rodzaju substancjami, które nadają im elastyczność.

Jacek_l
Jacek_l

Wysłany: 2020-09-14 16:06:39

Poprawione. Dziękujemy za zwrócenie uwagi.