Ukształtowanie zbiornika we wtryskarkach

Wraz z odpowiednim ukształtowaniem zbiornika producenci wtryskarek wnieśli znaczący wkład w konstruowanie przynoszącego efekty systemu zarządzania płynami. Im większy jest zbiornik hydrauliczny, tym lepsze warunki dla uspokajania się oleju. Jednak z powodu redukcji wielkości wtryskarek, także zbiorniki stają się coraz mniejsze, przez co nawet małe usterki w konstrukcji zbiornika mogą być przyczyną poważnych problemów.

Jest to szczególnie mocno widoczne szczególnie w przypadku mniejszych maszyn. Tam bowiem presja na obniżanie ceny doprowadziła do tego, że zbiornik często nie jest wyposażony w blachę uspokajającą. Krótkie czasy cyklów oraz coraz szybsza cyrkulacja w zbiorniku prowadzą do szybkiego zbliżania się oleju hydraulicznego do granicy swych właściwości fizycznych. Wynikiem tego jest wzrost obecności swobodnych pęcherzy powietrza w oleju i przedwczesne starzenie oleju.

Z tego też powodu warto poznać rozmaite zalecenia odnośnie ukształtowania zbiornika.

Wszystkie przewody powrotne należy zasadniczo prowadzić co najmniej w takiej odległości pod zwierciadłem oleju w zbiorniku, aby przy najniższym poziomie oleju leżały one jeszcze 5 do 10 cm pod powierzchnią. To wymaganie dotyczy także przewodów oleju przeciekowego, gdyż większe przecieki wywołane zużyciem zaworu lub pompy mogłyby spowodować spienienie oleju w zbiorniku.

Ważnym zaleceniem jest też wystarczająca wielkość zbiornika w stosunku do cyrkulacji wytwarzanej przez pompy. Wymagana szybkość wydzielania powietrza z zastosowanego oleju powinna wynosić maksymalnie cztery do sześciu minut. Przy krótszych czasach przepływu przez zbiornik dochodzi pod wpływem zdyspergowanego powietrza do przedwczesnego starzenia oleju hydraulicznego.

Należy dbać też o wystarczające chłodzenie oleju w stosunku do wielkości zbiornika. Z kolei przewody powrotne z filtracji w odgałęzieniu nie powinny być doprowadzane do bezpośredniego otoczenia miejsca zasysania, tak aby uniknąć zawirowań w tym obszarze. Korzystne jest zastosowanie blachy uspokajającej.

Pozostałe zalecenia odnośnie ukształtowania zbiornika, to krótkie przewody doprowadzające do obszaru zasysania pompy, przewody oleju przeciekowego nie łączone w przewody zbiorcze, dostępność otworów w zbiorniku służących do wentylacji oraz do pomiaru klasy czystości.

Zbiornik powinien mieć też możliwość spuszczania szlamu lub wody kondensacyjnej oraz powinien być wyposażony w wystarczające blachy uspokajające. W tym celu blachy są rozmieszczane w taki sposób, aby pierwsza z nich była zamknięta w obszarze przepływu powrotnego przy dnie zbiornika. Druga blacha jest zamknięta na górze i otwarta na dole. Dzięki temu swobodne pęcherze powietrza przemieszczają się względem blachy i są oddzielane na powierzchni. Zalecana jest też okresowa kontrola poziomu oleju. W praktyce korzystne okazało się utrzymywanie poziomu oleju zawsze w górnej jednej trzeciej części olejowskazu, jeśli pozwala na to wysokość wbudowania formy.

Przyczyny problemów z przedwczesnym starzeniem oleju i związanych z tym zakłóceń w pracy wtryskarki tkwią często w ukształtowaniu zbiornika.

Obecność nierozpuszczonego powietrza w oleju często może być wykryta dopiero przy pomiarze czystości oleju przy pomocy licznika cząstek umieszczonego w zbiorniku. Przy tym rodzaju pomiaru pompa próżniowa wciąga olej do czujnika pomiarowego. Wytworzone przy tym podciśnienie uwalnia nierozpuszczone powietrze z oleju - rozpoznawalne w przezroczystym wężu ssawnym licznika cząstek. Jest to stan podobny do panującego w obszarze zasysania pompy.

Oprócz ukształtowania zbiornika decydującą rolę odgrywa też szczelność systemu w obszarze zasysania. Szczególnie wrażliwe są przewody ssawne prowadzące ze zbiornika do pompy oraz uszczelnienia zbiornika zasysanego oleju. W przypadku powracających wciąż problemów ze starzeniem oleju opłaca się poszukiwanie we wtryskarkach możliwości wnikania powietrza.

Wykorzystano informacje z publikacji Klausa Lange „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek”.