Umowa Zakładów Police na dostawy surowca do produkcji bieli tytanowej

Umowa Zakładów Police na dostawy… Zakłady Chemiczne Police SA oraz norweska spółka Titania AS. Hauge i Dalane podpisały umowę na dostawy ilmenitu Tellnes. Tym samym Titania, przez pięć lat, będzie dostarczać ilmenit - surowiec przeznaczony do produkcji bieli tytanowej. Wartość umowy, to 125,6 mln zł. Jednym z odbiorców polickiej bieli tytanowej jest przemysł tworzyw sztucznych.

Titania AS jest już długoletnim i znaczącym kontrahentem Zakładów Chemicznych Police SA. Nowa umowa zakłada, że dostawy surowca będą realizowane w partiach według harmonogramu dostaw kupującego w ilościach ustalanych przez strony na każdy rok kalendarzowy. Aktualnie podpisana umowa gwarantuje Policom przewidywalny i korzystny poziom cen tego surowca.

Ilmenit Tellnes dostarczany przez Titania AS jest najwyższej jakości, co ma szczególne znaczenie w procesie produkcji polickiej bieli tytanowej i przekłada się na jakość produktu finalnego. Rocznie Zakłady Chemiczne Police zużywają ok. 70 tys. ton ilmenitu, z którego produkowane jest prawie 30 tys. ton bieli tytanowej.

Ilmenit (żelaziak tytanowy) jest to minerał, składnik zasadowych skał magmowych i pegmatytów. Zawiera domieszki tlenków magnezu, manganu i innych metali, niekiedy promieniotwórczych. Jest jedną z najważniejszych rud tytanu.

W naszym kraju biel tytanowa produkowana jest wyłącznie w Zakładach Chemicznych „POLICE”, w oparciu o nowoczesną technologię spełniającą rygorystyczne wymagania środowiskowe.

Wszystkie gatunki bieli tytanowej produkowanej w Zakładach Chemicznych Police charakteryzuje wysoka jasność, zdolność rozjaśniania, siła krycia, stabilność, brak toksyczności. Dzięki temu znajdują bardzo szerokie zastosowanie i cieszą się uznaniem na wszystkich rynkach świata.

Przydatność bieli tytanowej stale rośnie. Najważniejszym jej odbiorcą jest branża farb i lakierów (farby dekoracyjne, architektoniczne, przemysłowe i drukarskie): tworzyw sztucznych (polietylen - wyroby foliowe, polipropylen oraz polichlorek winylu - rury, profile okienne, płytki, kable, przewody) oraz branża papiernicza (pulpa papierowa, papiery powlekane, laminaty).

Ponadto biel znajduje zastosowanie także w przemyśle włókien sztucznych, emalierskim, ceramicznym, gumowym, cementowym, bitumicznym, skórzanym, kosmetycznym, farmaceutycznym, a nawet spożywczym.

Czytaj więcej:
Umowy 152