Unipetrol z prawomocną zgodą na przejęcie spółki Česká Rafinérská

Unipetrol z prawomocną zgodą na przejęcie spółki Česká Rafinérská
Unipetrol, spółka zależna PKN Orlen, uzyskał prawomocną decyzję czeskiego Urzędu Antymonopolowego dotyczącą przejęcia od włoskiego koncernu ENI akcji spółki Česká Rafinérská, stanowiących 32,445 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Po zamknięciu transakcji, które planowane jest na drugi kwartał roku, Unipetrol stanie się jedynym udziałowcem czeskiej spółki.

Finalizacja transakcji ma zwiększyć dostępność i bezpieczeństwo dostaw surowców dla części petrochemicznej Unipetrolu, wpływając korzystnie na możliwości dalszego jej rozwoju. Zgodnie z założeniami strategii Unipetrolu największe nakłady inwestycyjne do 2017 roku zostaną przeznaczone właśnie na petrochemię, która stanowi kluczowe źródło zysku Unipetrolu.

- Nabycie pakietu akcji spółki Česká Rafinérská wpisuje się w strategię wzmacniania aktywów Unipetrol w Czechach - powiedział Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen i przewodniczący rady nadzorczej Unipetrolu. - Unipetrol, jako jedyny właściciel spółki Česká Rafinérská, będzie mógł w sposób optymalny zarządzać aktywami rafineryjnymi i petrochemicznymi

Česká Rafinérská a.s. jest operatorem rafinerii w Litvínowie oraz Kralupach, które są obecnie jedynymi działającymi zakładami rafineryjnymi w Czechach, o łącznych zdolnościach przerobowych na poziomie 8,7 mln ton ropy rocznie. Po nabyciu na początku 2014 roku 16,335 proc. akcji Česká Rafinérská od koncernu Shell, udział Unipetrolu w kapitale zakładowym tej spółki wynosił 67,555 proc. Dzięki ostatecznej zgodzie na koncentrację aktywów, Unipetrol stanie się właścicielem 100 proc. akcji spółki Česká Rafinérská, co ma wpłynąć korzystnie na poprawę zarządzania operacyjnego oraz przynieść korzyści nie tylko w dziedzinie projektów inwestycyjnych, ale również oszczędności na poziomie kosztów operacyjnych.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Poliolefiny 74

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska