Uroczyste otwarcie fabryki Suwary Tech

Uroczyste otwarcie fabryki Suwary Tech
Suwary Tech, jedna ze spółek Suwary S.A., producenta opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowanego przez grupę kapitałową Wentworth, zakończyła budowę nowoczesnej fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych.

Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest istotnym elementem strategii Grupy Kapitałowej Suwary przyjętej na lata 2011-2016 zakładającej czterokrotny wzrost wyniku EBITDA z 2009 roku do 2016 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na obszarze 3,862 ha powstał nowoczesny obiekt produkcyjny oraz magazyn wysokiego składowania o łącznej powierzchni 6.817 m2. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz systemy logistyczne. Znalazły w nim również zastosowanie innowacyjne rozwiązania opracowane przez inżynierów Grupy Suwary i Wentworth. Łączna wartość nakładów przewidziana w tym etapie inwestycji wynosi ponad 25,5 mln PLN.

hala suwary tech


Zakończona inwestycja na gruncie prywatnym uzyskała Zezwolenie na działalność w ŁSSE nr 174 w dniu 21 grudnia 2010 roku dzięki, wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach strategicznego ukierunkowania spółek z Grupy Kapitałowej SUWARY na innowacyjność technologiczną i produktową.

Na przyjęcie przez Zarząd Suwary S.A. decyzji w sprawie ostatecznego kształtu inwestycji wpływ miały:
  • długoletnia skuteczna działalność na rynku opakowań z tworzyw sztucznych i związane z tym duże doświadczenie i dobra znajomość branży,
  • perspektywy dynamicznego rozwoju sektora, potwierdzone przez badania rynku,
  • potencjał kadry zarządzającej,
  • pozycja lidera w zakresie wdrażania nowych technologii i know-how, jaką posiadają przedsiębiorstwa skupione w Grupie Suwary S.A. i Wentworth.

zakład suwary tech


W dniu 15 kwietnia nowa nieruchomość należąca do Suwary Tech uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Od tego momentu Spółka mogła rozpocząć wyposażenie budynku. Aktualnie w nowej siedzibie wykorzystane są cztery linie produkcyjne oraz nowoczesny magazyn wysokiego składowania.

Uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Ksawerowie odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Zaproszeni goście mieli możliwość dokładnego zapoznania się z historią inwestycji. Pracownicy Suwary Tech zaprezentowali gościom zakład m. in. halę produkcyjną, laboratorium Kontroli Jakości oraz magazyn.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło klientów, dostawców, przedstawicieli władz lokalnych oraz prasy. Każdy z gości, podczas przyjęcia zorganizowanego po zwiedzaniu zakładu, miał możliwość rozmowy z Zarządami Spółek Suwary Tech i Suwary S.A.

walter kuskowski


- Otwarcie nowej fabryki przetwórstwa tworzyw jest częścią strategii o której Spółka Suwary informowała już w listopadzie 2010 roku. Cieszę się, że w uroczystości otwarcia nowego zakładu produkcyjnego mogło uczestniczyć z nami tak wiele osób. Wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością serdecznie dziękuję. Nasz sukces nie byłby możliwy bez Państwa. Dziękuję również naszym Pracownikom współpracującym przy nowej inwestycji - powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

Czytaj więcej: Inwestycje 718