Utrzymanie ruchu - jak skutecznie wspierać produkcję?

Dostępne dane

Opierając się na zebranych danych, tworzymy automatyczne zgłoszenia serwisowe, a system eskalacji i alarmów (MES PHARIS Core) powiadamia odpowiedzialnych menedżerów. Moduł konserwacji śledzi czynności konserwacyjne, które następnie gromadzi elektroniczny dziennik konserwacji. Wdrożenie systemu MES PHARIS to gwarancja najlepszego zaplecza dla audytów.

Dzięki ścisłemu powiązaniu modułów konserwacji i zarządzania narzędziami, system MES PHARIS posługuje się aktualnymi danymi. Wśród nich warto wymienić cykle narzędzi, położenie narzędzia i jego stan. Jako, że każde narzędzie posiada swój unikalny kod RFID, będący odpowiednikiem elektronicznego podpisu narzędzia, MES PHARIS pozwala na bezproblemowe znalezienie go w dzienniku konserwacji. W ten sposób można oszacować koszty utrzymania i dokonywać ich okresowej oceny za pomocą raportów (MES PHARIS Core).

Jak osiągnąć cel?

MES PHARIS pozwala zredukować niespodziewane zdarzenia serwisowe do minimum. Jest to możliwe dzięki automatycznemu gromadzeniu cykli, a także szczegółowym planowaniu i harmonogramowaniu. To bardzo istotne ze względu na oszczędność zasobów.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu tworzy zapobiegawcze zdarzenia konserwacyjne w oparciu o warunki zebrane z maszyn. Następnie, zlecenia konserwacyjne zostają przeniesione do modułu szczegółowego planowania i harmonogramowania i uwzględnione podczas obliczania nowego planu produkcji. Cały proces pomaga planiście w dostosowaniu produkcji, czyli pozwala uniknąć wytworzenia sztuk NOK lub zatrzymania maszyny.

Czas planowania i przewidywania środków ostrożności jest dziesięciokrotnie krótszy niż ten poświęcony operacjom reaktywnej konserwacji i poprawkom. Czas spędzony z kluczem w ręku pracownika Utrzymania Ruchu w firmach światowej klasy z wdrożonym systemem MES (w ramach konserwacji) wynosi zwykle do 60%. Tymczasem firmy z oprogramowaniem do samodzielnego zarządzania ERP osiągają jedynie ok. 30%. Oznacza to, że personel zajmujący się konserwacją wykonuje swoją pracę tylko 2,5 godziny na 8 godzinnej zmianie.

MES PHARIS monitoruje KPI, OEE, MTTR (średni czas naprawy), nieplanowane przestoje maszyn i inne statystyki dotyczące wydajności pracy. Co istotne, dostarcza je przejrzystej formie.

Podsumowanie

Wyjątkowa specyfika każdej firmy produkcyjnej wymaga zaproponowania rozwiązania będącego odpowiedzią na jej indywidualne potrzeby. MES PHARIS potrafi dostosować się do wymagań konkretnego zakładu produkcyjnego. Przede wszystkim zwiększa czas pracy maszyn oraz ogranicza przestoje, przez co znacząco zmniejsza koszty produkcji. MES PHARIS pomaga uzyskać zwrot z inwestycji, wyciągając z narzędzi i maszyn to, co najlepsze.

MES PHARIS pozwala osiągać zysk dzięki wydłużeniu czasu produkcji i redukcji odpadów i maszyn. Uwzględniając konserwację pozwala zapobiec poważnym problemom. To dobrze zintegrowane oprogramowanie zapewnia nieprzerwane działanie Twoich maszyn.

Źródło: Stigo

Czytaj więcej: