Uwagi o projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad nową ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Powstał już nawet jej projekt ustawy. Prezentujemy kilka uwag Wojciecha Pawlikowskiego, szefa firmy EcoPlastic Polska na temat przygotowywanego dokumentu.

Wojciech Pawlikowski, EcoPlastic Polska: W dołączonej do Projektu ocenie skutków regulacji projektu ustawy mówi się o opakowaniach alternatywnych, a takowe w ogóle nie zostały sprecyzowane.

Nie rozumiem też dlaczego zmiana ustawy generuje kolejne stanowisko urzędnicze. Przepisy powinny iść w kierunku odciążania państwa, ułatwiania procedur i ujednolicania prawa jak i synchronizacji z innymi przepisami. Obawiam się, że decyzją ministra zaraz będziemy słyszeć o budowie nowych kompostowni, bo skoro prawo nakazuje kompostować, to trzeba budować obiekty, których nie ma itd.

W załączniku nr 1 do ustawy, w tabeli wskazującej na poziom odzysku, nie ma pozycji mówiącej o odpadach z produktów kompostowalnych. A to przecież nie są "tworzywa sztuczne", które znalazły się w tabeli. Nie znalazł się tam też w ogóle poziom recyklingu dla bio-opakowań. A jeżeli ktoś nieodpowiedzialny wrzucił biopolimery do tworzyw sztucznych, to odzysk rzędu 22,5 proc. oznacza, że i tak trzy czwarte odpadów trafia na wysypisko. Po co więc ta zabawa z kompostem skoro na wysypisku i tak nie ulegną one przemysłowemu przerobieniu na kompost?

Mówiąc o torbach foliowych wskazuje na wszystkie torby z wyjątkiem toreb biodegradowalnych, czyli kompostowalnych. Nie znalazłem uzasadnienia takiego rozporządzenia. Poza tym precyzowanie nazewnictwa we wstępie wprowadza nieporozumienie dla czytelnika, bo każdy konsument wie, że torba jaka by nie była jest zawsze torbą. Tymczasem wskazany artykuł mówi o takich torbach foliowych za jakie wszyscy klienci uważają torby kompostowalne.

Wątpliwości budzi też Rozdział 3, Art 17, pkt 6. Mówi on o tym, że ze względu na zalecaną metodę odzysku opakowania mogą być opakowaniami przydatnymi do odzysku przez recykling z wyłączeniem recyklingu organicznego; energii; przez kompostowanie; przez recykling organiczny z wyłączeniem kompostowania.

Czy jest to gradacja ważności postępowania z odpadami? Skoro tak, to przede wszystkim na początku powinny być torby plastikowe, a później kompostowalne, a nie odwrotnie.

Ustawa jest tendencyjna i wprowadza pewne zapisy "tylnymi drzwiami". Powiela błędy licznych państw jak choćby Irlandia. Jej wprowadzenie doprowadzi do sytuacji, w której woreczki HDPE dostępne na stoiskach z pieczywem urosną do rozmiarów siatek i będą pobierane jak to ma to już obecnie miejsce w Carrefourze do pakowana zakupów. Ponadto nie znalazłem definicji słowa "torba". Czy woreczek na bułeczki też jest torbą? Czy woreczek na ogórki kiszone również?