Używanie olejów we wtryskarkach i znaczenie ich pielęgnacji

Przez napełnienie układu hydraulicznego niefiltrowanym olejem już w pierwszych godzinach pracy zaprogramowane zostaje niejako zużycie maszyny.

Zaleca się napełnianie przez filtr umieszczony w odgałęzieniu o dokładności filtracji od 3 do 6μm. Filtr nie powinien posiadać przewodu obejściowego ani dysponować wyłączaniem silnika uzależnionym od różnicy ciśnień. Należy przy tym zwracać uwagę na to, że np. filtr do napełniania o dokładności 3 μm może poprawić jakość oleju maksymalnie o dwie klasy czystości. Jeśli zastosowany zostaje olej hydrauliczny o klasie czystości równej 20/17/15 lub gorszej, co obecnie ma przeważnie miejsce, to przy napełnianiu przez filtr 3 μm można uzyskać jego poprawę co najwyżej do wartości 18/15/13. Celowe jest tutaj wspomaganie systemu filtracji maszyny w pierwszych dniach przez dodatkowy filtr umieszczony w odgałęzieniu dysponujący wystarczającą wydajnością przepływu.

Należy również zwracać uwagę na temperaturę przechowywania oleju: im niższa jest temperatura magazynowania, tym napełnianie jest bardziej problematyczne z powodu wysokiej lepkości. Jeśli w miesiącach zimowych dokonywane jest napełnianie dużych maszyn z samochodu-cysterny, to w przypadku typowych cystern niemożliwe jest napełnianie przez filtr. Przy filtrowaniu z przewodem obejściowym zimny olej natychmiast go otwiera i przepływa nieprzefiltrowany do zbiornika, a przy filtrowaniu bez obejścia proces napełniania trwa zbyt długo. Dlatego w przypadku bezpośredniego napełniania maszyn należy zażądać od dostawcy dostarczenia oleju podgrzanego do temperatury 40 st. C w cysternie z termoregulacją.

Przykłady zespołów konstrukcyjnych pochodzących z maszyn dysponujących filtracją bardzo dokładną
Wyniki bazują na badaniach komponentów z przezbrojonych wtryskarek z filtracją bardzo dokładną. Zespoły te zostały wymienione przy współpracy z producentem maszyn i przekazane do laboratorium badawczego w celu skontrolowania efektów ochrony przed zużyciem przy pomocy filtracji bardzo dokładnej. Żaden z zespołów nie spowodował zakłóceń w pracy maszyny.

Wyciągi z protokołu z badań sprawności hydraulicznej pompy zębatej z zazębieniem wewnętrznym w firmie Voith:
  • Typ pompy: IPH / 5-/ 50
  • Zamontowana w wtryskarce firmy Krauss-Maffei KM 200/900 B1 jako HP 02
  • Czas pracy pompy: 62.946 godzin roboczych
  • Q w l/min przy prędkości obrotowej 1247 min-1: 61,1
  • Sprawność objętościowa pompy: 96,7 proc.
  • Wartość zadana sprawności objętościowej nowej pompy: 96,0 proc.
Przy demontażu pompy stwierdzono wadliwe elementy konstrukcyjne. Zauważono, że pierścień oporowy i uszczelka o przekroju okrągłym tłoka sterującego były pęknięte wskutek zwykłego zużycia, a powierzchnia zewnętrzna wkładki była lekko dotarta.

Po związanej z niewielkimi kosztami wymianie uszkodzonych elementów sprawność objętościowa tej pompy zmierzona na stanowisku badawczym wyniosła 99 proc. Aby potwierdzić ten wynik, w 2003 r. firma Voith jeszcze raz przebadała pod kątem zużycia pompę podwójnego działania z dzieloną wkładką, którą wymontowano z wtryskarki pracującej od początku z filtracją bardzo dokładną (z zakładu wzorcowego): maszyna: Krauss-Maffei KM 650 / 5700 BM – godzin pracy: 34.042, Pompy: IPC/H 6/5 – 125/40

Ocena pompy podwójnego działania:
Elementy uszczelniające były stwardniałe z powodu zestarzenia. Nie wykazywały jednak żadnych uszkodzeń wpływających negatywnie na działanie pompy. Tuleje łożyskowe, tłoki sterujące i wkładki były jeszcze w bardzo dobrym stanie. Miejsca ułożyskowania na wałku zakończonym zębnikiem były jak nowe.

Zmierzony na stanowisku badawczym współczynnik sprawności tej będącej w niemal nienaruszonym stanie pompy podwójnego działania wyniósł po 34 tys. godzinach pracy 95,8 i 99,7 proc.

Powyższe przykłady pokazują pozytywny wpływ filtracji bardzo dokładnej, zastosowanej jako zabezpieczenie przed zużyciem, na elementy konstrukcyjne wtryskarki. Nie tylko parametry hydrauliczne po tak długich czasach pracy dorównywały parametrom nowej maszyny, także przebieg regulacji nie wykazywał żadnych odstępstw. Filtracja bardzo dokładna stwarza podstawowe przesłanki dla dużej powtarzalności pracy wtryskarek, nawet po wielu latach.

Wykorzystano informacje z publikacji Klausa Lange „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek”.