Vera Fritsche z VDMA i Thomas Dohse z Messe Düsseldorf o przemyśle opakowań

O bezpieczeństwie w opakowaniach
Vera Fritsche: - Opakowanie musi zabezpieczać produkt, ale tak samo musi zabezpieczać konsumenta. Umożliwia bowiem śledzenie drogi, jaką przebył produkt od momentu wytworzenia do chwili użycia. Ma gwarantować odbiorcy oryginalność produktu.

Obecnie, gdy rośnie zagrożenie piractwem produktowym na opakowaniu spoczywa zapewnienie prawdziwości towaru. Dla przykładu w branży farmaceutycznej opakowania wyposażone są w liczne elementy umożliwiające sprawdzenie, czy sprzedawany lek nie został podrobiony. Nowoczesne systemy gwarantujące bezpieczeństwo to choćby stale udoskonalane etykiety RFID, systemy Track and Trac, rejestry komputerowe wbudowane na opakowaniach, specjalne kody.

O wygodzie użytkowania opakowań
Vera Fritsche: - Ten trend związany jest ze zmianami demograficznymi. Społeczeństwa się starzeją, a jednocześnie rośnie liczba gospodarstw jednoosobowych oraz zmienia się styl życia.

Vera Fritsche, Thomas Dohse


Wiadomo, że w przypadku osób starszych opakowania muszą być poręczne, łatwe do uchwycenia, łatwo otwierane i powtórnie zamykane, a także wyposażone w czytelne oznakowanie. Z kolei przy uwzględnieniu faktu wzrastającej ilości tzw. singli w społeczeństwach wiadomo, że opakowania muszą mieścić mniejsze i pojedyncze porcje, być gotowe do natychmiastowego użycia.

Ważny jest też inny czynnik. Co roku w Europie pojawia się na rynku blisko 100 tys. nowych produktów wymagających opakowań. Jednak te produkty cechują się bardzo krótkim cyklem życia. Muszą więc powstawać maszyny na tyle elastyczne, że będzie je można błyskawicznie przezbroić i przygotować do produkcji innych wzorów opakowań. Producentów nie stać dzisiaj na użycie maszyny do jednego lub kilku zastosowań. Muszą być one jak najbardziej wszechstronne, tak by umożliwiały ciągłą i wieloletnią produkcję coraz to innych produktów. Istnieje zatem jak widać stała zależność między różnymi sektorami przemysłu opakowań.

O roli opakowań w oszczędzaniu żywności
Thomas Dohse: - Jednym z punktów interpack będzie specjalna wystawa pod nazwą „Save Food”, czyli chroń żywność. Chcemy pokazać pozytywny wkład poszczególnych elementów łańcucha wartości związanych z opakowaniami oraz transportem i logistyką w walce z narastającym w całym świecie marnotrawstwem żywności. Messe Düsseldorf zajmuje się tym zagadnieniem we współpracy ze Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest to o tyle ważne, że ONZ programowo nie uczestniczy w wydarzeniach komercyjnych, a dla nas zrobiło wyjątek. Chcemy pokazać liczne przykłady rozwiązań, jak opakowania przez swoją funkcję ochronną efektywnie zapobiegają psuciu się żywności, od produkcji aż do spożycia.

O światowym rynku maszyn do opakowań
Vera Fritsche: - Globalne zapotrzebowanie na maszyny pakujące i maszyny do opakowań wynosi obecnie 23,6 bln euro. Największy, bo 40 proc. udział w rynku mają maszyny do opakowań dla żywności, potem 20 proc. to maszyny do opakowań napojowych oraz również 20 proc. maszyny do opakowań dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.

Branża spożywcza i napojowa nieprzerwanie, mimo kryzysu, wzrastają, co ma odbicie w przemyśle dostarczających maszyny do opakowań dla tych branż. W 2009 r. rynek opakowanej żywności osiągnął poziom 1,43 bln euro, przy czym w okresie 2004 - 2009 zanotował wzrost 27 proc., a w okresie 2009 - 2014 będzie to najpewniej wzrost 29 proc. Jeszcze szybciej rozwija się rynek napojowy, co też przekłada się na sektor opakowań i maszyn. Jest on aktualnie wart 705 mld euro i w ciągu czterech lat urośnie aż o 40 proc.

Wzrost wydatków i inwestycji w branży spożywczej i napojowej wynika naszym zdaniem głównie z przyrostu ludności. W 2050 r. żyć ma 9 mld ludzi, czyli 30 proc. więcej niż obecnie i to musi gwarantować stabilność tych rynków. Przy czym ich wzrost najbardziej widoczny będzie w krajach dzisiaj rozwijających się i to one, a nie jak teraz Europa Zachodnia, będą za kilka dekad największym odbiorcą maszyn pakujących i opakowań.