Vera Fritsche z VDMA i Thomas Dohse z Messe Düsseldorf o przemyśle opakowań

O globalnym eksporcie maszyn do żywności i opakowań
Vera Fritsche: - Ostatnie lata były bardzo stabilne dla branży maszyn pakujących. Wartość światowego eksportu tych maszyn to 25,5 mld euro. Największy udział w rynku mają Niemcy (26 proc.), Włochy (22 proc.), USA (8 proc.), Holandia (6 proc.). Przy czym zdecydowanie dominuje Europa Zachodnia. Jeszcze do 2009 r. drugim rynkiem odbiorców tych maszyn była Europa Wschodnia z będącą tu jednym z liderów Polską, ale została wyprzedzona przez Azję.

Na rynek maszyn i opakowań wpływa też oczywiście poziom ilość pakowanej żywności i ilość napojów wypuszczanych do sprzedaży. Jeśli chodzi o pakowaną żywność to w tej chwili osiągnęła ona poziom 534 mln ton, za trzy lata będzie to już 62 mln ton więcej. Napoje to z kolei 5,9 mld hektolitrów, za trzy lata zaś już 1 mld hektolitrów więcej. Perspektywy więc są dobre, bo fundamenty tych branż nie zostaną zachwiane.

O znaczeniu opakowań we współczesnym świecie
Vera Fritsche: - Opakowania są symbolem współczesnego świata. Aktualnie na światowy rynek co roku wypuszcza się ok. 4 bln sztuk opakowań. W Azji ta sprzedaż jest zdecydowanie największa i stanowi 46 proc. światowej całości. Dalej plasuje się Europa z udziałem 27 proc., Ameryka Płn. 15 proc. i Ameryka Płd. 10 proc.

Najbardziej rozpowszechnionym materiałem, z którego powstają opakowania są tworzywa sztuczne. 54 proc. opakowań wykonanych jest właśnie z tego surowca. Następnie są papier i tektura (18 proc.), kompozyty (11 proc.), metal (9 proc.) oraz szkło (8 proc).

Najpopularniejszym tworzywem stosowanym do produkcji opakowań jest PET. Związane jest to przede wszystkim z coraz większą produkcją butelkowej wody, która z oczywistych względów – lekkość, niełamliwość, podatność na recykling, wygoda w użytkowaniu - jest produkowana z PET.

O polskim rynku maszyn pakujących i opakowań
Vera Fritsche: - Polska to bardzo ważny rynek zbytu maszyn pakujących. Rocznie jest tu przecież sprzedawane 6,1 mln ton opakowanej żywności. Jest to po Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Turcji, Francji, Włoszech i Hiszpanii największy rynek pod tym względem.

Co ważne, polski rynek spożywczy dość gładko przeszedł przez kryzys i jest oceniany jako jeden z najbardziej rozwojowych w Europie. W przeciwieństwie do niemal wszystkich krajów europejskich Polacy zwiększyli w 2009 r. wydatki na żywność i napoje, a to skutkowało zapotrzebowaniem na opakowania.

Jednocześnie rynek pakowanej żywności i butelkowanych napojów jest w waszym kraju daleki od nasycenia. Widać też wyraźnie, że wciąż w Polsce przybywa hipermarketów, a to podnosi pobyt na opakowania dla żywności i napojów.
Z naszych danych wynika, że wzrost zapotrzebowania na żywność i napoje spowodował od 2002 r. aż 80 proc. wzrost zapotrzebowania na maszyny pakujące.

Łączna wartość eksportu takich maszyn do Polski to w 2009 r. 290 mln euro. Najlepiej pod tym względem było w 2008 r., tuż przed kryzysem, gdy wartość eksportu wyniosła 370 mln euro. Ale mimo spadku, procentowo jednego z najmniejszych na kontynencie, jest to siódmy najlepszy wynik w Europie. Najwięcej maszyn do opakowań trafia do Polski z Niemiec (44 proc.) i Włoch (28 proc.).