Vynova: PVC z certyfikatem zgodności z założeniami GOZ

Vynova: PVC z certyfikatem…

Vynova wprowadziła na rynek pierwszą na świecie gamę żywic PVC z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.

Innowacyjna oferta PVC oparta na etylenie produkowanym w obiegu zamkniętym, wytwarzanym z mieszanych odpadów tworzyw sztucznych, pomaga zamknąć obieg recyklingu tworzyw sztucznych. Nowy PVC z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego jest produkowany z etylenu, który powstaje z oleju pirolitycznego. Surowiec ten jest wytwarzany z mieszanych odpadów tworzyw sztucznych poprzez pirolizę. Jest to proces recyklingu chemicznego, w którym odpady z tworzyw sztucznych są podgrzewane bez tlenu, aby uległy rozkładowi na składniki, które można dalej przetwarzać na surowiec chemiczny, w tym przypadku etylen.

Podejście to przyczynia się do zrównoważonego zarządzania strumieniami odpadów z tworzyw sztucznych trudnych do recyklingu, przyspieszając drogę do gospodarki o obiegu zamkniętym. Co więcej, olej pirolityczny zastępuje konwencjonalny surowiec kopalny, powodując redukcję emisji CO2 o 50%. Etylen cyrkularny jest dostarczany do Vynova przez SABIC z zakładów produkcyjnych firmy w Geleen (Holandia). VynoEcoSolutions

PVC z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego będzie oferowane przez Vynova pod marką VynoEcoSolutions, nowym portfolio produktów cyrkularnych i odnawialnych, które obecnie obejmuje również gamę bio-attributed PVC.

- Wprowadzając na rynek nową generację żywic PVC, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w naszej drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystując surowce cyrkularne do produkcji PVC, umożliwiamy naszym klientom osiągnięcie ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i pomagamy rozwiązać problem gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych - komentuje Jonathan Stewart, wiceprezes Vynova ds. Zarządzania Biznesem PVC.

Ta sama jakość i wydajność produktu PVC z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego spełnia te same rygorystyczne wymagania jakościowe produktu, specyfikację i parametry materiałowe co gatunki PVC firmy Vynova produkowane metodą konwencjonalną. Klienci będą mogli przetwarzać nowe PVC za pomocą swojego obecnego parku maszynowego, w identycznych warunkach procesowych.

Oferowane PVC z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego Vynova może być stosowane zarówno w aplikacjach twardych jak i miękkich oraz obejmuje szeroki zakres liczby K. Nowa gama PVC będzie początkowo produkowana w zakładach Vynova w Beek (Holandia) i Mazingarbe (Francja).

Gatunki PVC z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego Vynova są certyfikowane w ramach ISCC PLUS zgodnie z metodą bilansu masy. ISCC to stosowany na całym świecie system certyfikacji zrównoważonego rozwoju, który obejmuje wszystkie zrównoważone surowce, w tym biomasę rolniczą i leśną, materiały o obiegu zamkniętym i odnawialne źródła energii. Program certyfikacji ISCC PLUS wymaga ścisłej identyfikowalności i jest weryfikowany przez niezależnych audytorów zewnętrznych.

5-iscc-logo