W 2005 roku zainwestowano w Polsce 6 mld USD

W 2005 roku zainwestowano…
Wartość inwestycji zagranicznych w Polsce w 2005 roku monitorowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) wyniosła 6 mld USD, podała czwartkowy gazeta „Puls Biznesu”, powołując się na nieoficjalne informacje.

Wcześniej przedstawiciele PAIiIZ zapewniali, że kwota ta będzie zbliżona lub nawet przekroczy poziom 10 mld USD. Z nieoficjalnych danych uzyskanych przez „PB” wynika, że w 2005 r. do Polski napłynęło około 6 mld USD inwestycji zagranicznych.

„Z ostrożnych szacunków wynika, że poziom inwestycji oscyluje wokół tej wartości” – powiedział wiceprezes PAIiIZ Marcin Kaszuba, cytowany przez PB.

Wiceprezes PAIiIZ zastrzegł jednak, że uzyskanie wiarygodnej wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) będzie możliwe po pierwszym kwartale.

Na początku grudnia 2005 roku Kaszuba w rozmowie z dziennikarzami zapewniał, że kwota inwestycji może znacznie przekroczyć 10 mld USD.

Ostateczną wartość inwestycji w Polsce PAIiIZ poda jednak w kwietniu i może ona być wyższa lub niższa.

„Prawdopodobnie wartość będzie wyższa, bo pod koniec roku nastąpił dodatkowy napływ kapitału w formie zakupów udziałów i akcji za gotówkę oraz wzrost innych należności i zobowiązań zagranicznych inwestorów, w tym kredytów i pożyczek. [...] Ostateczny wynik może być niższy, bo napływ BIZ jest wartością korygowaną o odpływ kapitału w formie dywidend po zakończeniu roku obrotowego firmy. Także spłatę zaciągniętych zobowiązań określa się jako zmniejszenie wartości kapitału” – tłumaczy na łamach „PB” wiceprezes PAIIZ.

W 2004 roku BIZ wyniosły 7,86 mld USD.

źródło: Money.pl

Czytaj więcej: Inwestycje 778 Rynek 852