W Brzegu Dolnym powstał Park Chemiczny

W Brzegu Dolnym powstał Park… W poniedziałek w Brzegu Dolnym podpisano akt założycielski spółki ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. Nowy podmiot jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich środowisk naukowych oraz przemysłowych, którym brakuje możliwości do wspólnego generowania innowacji i wdrażania ich w praktykę.

Decyzję o utworzeniu ChemiParku Technologicznego (ChemiParku) podjął 4 czerwca 2007 r. zarząd spółki PCC Rokita. Jej efektem jest utworzony podmiot zarządzający parkiem. Będzie to pierwszy park w regionie ukierunkowany na branżę chemiczną. Ośrodek, zgodnie z zamierzeniami twórców, ma przyczynić się do realizacji podstawowych założeń Regionalnej Strategii Innowacyjności Dolnego Śląska.

Głównymi celami Parku Technologicznego ChemiPark są: stymulacja rozwoju zaawansowanych technologii oraz stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych dla transferu osiągnięć nauki oraz ich wdrażania w praktykę.

Źródłem takiego efektu ma być przygotowana przez park infrastruktura. Będzie ona służyć m.in. prowadzeniu badań ukierunkowanych na chemię, prób w skali półtechnicznej oraz dokonywaniu inwestycji wdrożeniowych.

ChemiPark poprzez współpracę z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczo-naukowymi będzie miejscem spotkań świata nauki ze światem biznesu. Ten efekt integracji i współpracy generowany będzie przez organizację licznych wspólnych przedsięwzięć badawczych, doradztwa technologicznego, konferencji naukowych, czy też branżowych.

- ChemiPark będzie wspierał przedsiębiorców wdrażających nowoczesne technologie chemiczne. Głównym celem działalności będzie stwarzanie warunków do przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne w skali przemysłowej. Dzięki takim działaniom planuje się uzyskać efekt synergii potencjału naukowego i przemysłowego w otoczeniu przystosowanym do tej roli poprzez istniejącą bazę surowcową, logistyczną oraz branż obsługujących produkcję chemiczną – informuje kierownictwo firmy Rokita.

Zgodnie z założeniami Park stanie się ośrodkiem doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw oraz centrum szkoleniowym w zakresie podnoszenia konkurencyjności kadr niezbędnych do zwiększenia innowacyjności branży chemicznej.

Ponadto przewiduje się realizowanie zadania inkubacji nowopowstających przedsiębiorstw, a zatem wspomagania ich poprzez doradztwo, szkolenia i zapewnienie obsługi podstawowych funkcji działalności gospodarczej (np. obsługa księgowa, prawna, dostarczenie powierzchni biurowych i inwestycyjnych_.

Miejscem funkcjonowania ChemiParku będą tereny przylegające do zakładu produkcyjnego PCC Rokita. Planuje się, że w ramach Parku funkcjonować będzie Inkubator Przedsiębiorczości tworzony razem z gminą Brzeg Dolny, Centralne Laboratorium Analityczne i Rozwojowe, a także centrum biurowo - szkoleniowo - konferencyjne.

PCC Rokita SA, to firma z ponad 60 - letnią tradycją. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce. Jej branżowym inwestorem jest niemiecka firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu. Niemcy działają na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, tworzyw sztucznych, paliw, energii.

Czytaj więcej:
Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych
 

Aktualizacja

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4